Parent-Friendly Culture sdružuje skupinu lidí (rodičů i nerodičů), kteří chtějí mít aktivnější kulturní a společenský život.

Všímá si, že ve společnosti i kultuře je velká řada bariér, která odděluje rodiče od nerodičů, jako by se tyto světy neměly vůbec potkat. A kulturní instituce se na tom svým programem často podílí. Parent-Friendly přístup nabízí změnu: vytváří skupinu lidí organizovanou přes WhatsAppovou skupinu či zařizuje pravidelný program určený dospělým divákům, který začíná v dřívějším čase a s možností bezplatného hlídání dětí.

Impuls vychází od umělkyně a matky Mariky Smrekové a Studia ALTA.

Předtím, než jsem se stala matkou, jsem měla bohatý kulturní a společenský život. To se výrazně změnilo, když se narodila moje dcera Emilka. Došlo mi, že spousta kulturního programu, je pro mě najednou nedostupná. Bylo mi jasné, že mateřství změní můj život, ale nepřestávám se ptát;: Co když naše společnost a kulturní instituce mohou fungovat y tak, aby rodiče malých dětí nevyčleňovaly? Co můžeme společně udělat, abychom takové proměny docílili? Co když zájmy rodičů nemusí být v kulturním programu redukovány pouze na dětská představení?“ Marika Smreková, umělkyně

Chceme být kulturním centrem, které nerozděluje, ale spojuje. Naším cílem je, aby náš program byl otevřený a srozumitelný, a aby se v našich hledištích mohli setkávat lidé s rozdílnou životní situací. Tedy i rodiče malých dětí s nerodiči a ve finále i s dětmi. Spoustu věcí děláme už tak naučeně, že nás ani nenapadne, že bychom je mohli dělat jinak. Chceme naslouchat potřebám a přáním rodičů a sdílet s nimi čas ve Studiu ALTA.“ Petr Dlouhý, kurátor Studia ALTA

🔴

Parent-Friendly Culture funguje na třech principech:
1) Vytváří skupinu lidí složenou z umělců, umělkyň, rodičů (matek a otců) i nerodičů, které spojuje chuť podílet se na přístupnější kulturní nabídce. Skupina je organizovaná skrze WhatsAppovou skupinu. Smyslem skupiny je sdílení informací i vytváření nových přátelství.

2) Zpřístupňuje představení pro dospělé diváky tak, že nastavuje dřívější začátek a zařizuje bezplatné hlídání dětí. To je zajištěné zkušenými průvodci ze školek a lektory, kteří dlouhodobě pracují s dětmi.

3) Dlouhodobě poukazuje na neviditelnou a nedoceněnou práci rodičů nejmenších dětí a jejich vyloučení ze společenského života. Na bariéry, které jsou rodičům kladeny. Cílem tohoto pilíře je organizace diskuzí či apel na další kulturní instituce, aby svůj program zpřístupňovali i rodičům.

🔴

JAK SE PŘIDAT K PARENT-FRIENDLY SKUPINĚ?

Stačí buď kliknout na odkaz níže nebo naskenovat QR kód. Ten vás přesměruje na „WhatsApp Community Channel“. Skrze něj budeme sdílet pravidelné novinky, informovat o představeních a možnostech, jak se aktivně zapojit. Pokud chcete být blíž, skrze informace v „Community Channel“ naleznete odkaz na skupinový chat Parent-Friendly Culture / Studio ALTA. Skrze chat se můžete důvěrněji seznámit s dalšími členy a členkami. Ptát se na otázky, které vás zajímají a vyhledávat podporu.


WhatsAppová skupina: https://chat.whatsapp.com/IgkR9tLQVZd9dsEPTGhTHB

🔴


NEJBLIŽŠÍ PROGRAM

~


PROBĚHLÉ AKCE

SO 07.10 – PO 09.10.2023

ON MOBILISATION _ Odpolední škola přístupnosti

~

15. 09. 18:00-19:15

Ufftenživot: Whoman / Studio ALTA


Parent-Friendly přístup vzniká pod širším zastřešením evropského projektu ON MOBILISATION. Ten hledá způsoby, jak umělecká práce může sbližovat různé skupiny lidí a zasazovat se o aktivní proměnu ve společnosti. Vychází z touhy a potřeby reagovat na probíhající změny a prohlubující se izolovanost mezi různorodějšími vrstvami lidí.
Více informací: https://onmobilisation.net