Studio ALTA vzniklo v roce 2008 jako prostor pro tvorbu a uvádění zejména tanečního umění a fyzického divadla. Postupem času se proměnilo a rozrostlo na multikulturní centrum a tvůrčí hub propojující umělce všech oborů, veřejnost a různorodé komunity. Na konci února 2020 opustilo Studio ALTA po jedenácti letech industriální haly v Bubenské ulici a od května 2020 své hodnoty a poslání rozvíjí v karlínské Invalidovně, kde získalo od Národního památkového ústavu do výpůjčky celé západní křídlo. Program v Invalidovně realizuje Studio ALTA ve spolupráci s NPÚ a neziskovou organizací Iniciativa pro Invalidovnu.

Provozovatelem Studia ALTA je ALT@RT, z.ú. Naším posláním je podpora nezávislé umělecké tvorby a rozvoj občanské společnosti. Kulturu a umění vnímáme jako nástroj společenské změny, díky kterému rozvíjíme v lidech kritické myšlení a hlubší chápání svobody a demokracie.

Cílem naší činnosti je hledání inovativních uměleckých výpovědí a propojení špičkových profesionálních umělců, začínajících tvůrců, neziskového sektoru a nejširší veřejnosti, včetně vyloučených sociálních skupin a na první pohled nesourodých komunit, které ovšem spojuje společný hodnotový základ.

Poskytujeme prostor uměleckému výzkumu, bez kterého nemůže vzniknout hodnotné dílo. Dáváme potřebnou důvěru experimentům, neuchopitelným aktivitám i omylům, bez kterých nelze najít správnou cestu. Flexibilně reagujeme na dynamické změny ve společnosti a svoji činnost realizujeme v komplexní síti našeho světa a rozmanité společnosti, před kterou se neuzavíráme do bubliny. Zvláštní prostor věnujeme současným ekologickým výzvám a snažíme se vytvořit modelový příklad maximálně ekologického provozu.

Prostřednictvím našich aktivit i rozsáhlé sítě pražských, českých i zahraničních partnerských organizací vstupujeme do aktivního dialogu s veřejným i soukromým sektorem a hledáme inovativní nástroje kulturní politiky. Neustále iniciujeme dialog, který vede k pochopení vzájemných potřeb, důležitosti nezávislé kultury a k obecně prospěšné spolupráci. 

Vycházíme z lokálních potřeb a specifik, avšak svoji činnost realizujeme v mezinárodním kontextu. Od roku 2015 jsme členem mezinárodní sítě nezávislých kulturně-společenských center Trans Europe Halles a svou činnost díky četné účasti na světových festivalech a konferencích neustále konfrontujeme se zahraniční zkušeností.

Jelikož prostory Invalidovny zcela nevyhovují požadavkům tanečních a divadelních produkcí, i nadále hledáme vhodné prostory pro naši činnost.

🔴🔴🔴

Výroční zprávy ke stažení:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Logo ALTA ke stažení

VÝPIS Z REJSTŘÍKU

🔴🔴🔴

Děkujeme stávajícím partnerům:

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo kultury ČR

Národní památkový ústav

MČ Praha 8

Visegrad Fund

Fondy EHP a Norska

Trans Europe Halles

Česko-německý fond budoucnosti

GoOut

Taneční aktuality

Artikl

Radio 1

Radio DAB Praha

Informuji.cz

Taneční magazín

I-divadlo.cz

Opera Plus

Taneční zóna

Expats.cz