ON MOBILISATION

Mobilizace mikro a nadnárodních komunit prostřednictvím umělecké praxe

ON MOBILISATION je projekt zaměřený na mobilizaci komunity skrze umělecké procesy. Projekt, který je koncipovaný zdola nahoru a spolufinancovaný Evropskou unií, hraje aktivní roli v mezinárodním hnutí solidarity a emancipace. Jeho cílem je sdružit a zapojit jednotlivce tak, aby ve své práci upřednostňovali formy sociální spravedlnosti a rovnosti. Projekt disponuje čtyřmi specifickými prostředími čtyř vybraných partnerů – to má za cíl lepší realizaci v rámci práce s mikrokomunitami. Těmito partnery jsou wpZimmer, Baltic Art Center, Studio ALTA a Lavanderia a Vapore. Místa jsou pak mobilizována přijetím radikálních forem kulturní participace, o které pečuje šest mezinárodních umělců: Kalle Brolin, Elisabetta Consonni, Daniele Ninarello, Ahilan Ratnamohan, Marika Smreková a Danae Theodoridou.

Hlavním cílem projektu ON MOBILIZATION je reakce na potřebu nadnárodní tvorby, sdílení znalostí a budování kapacit. Jako vhodný vidí tvorbu rámce pro participaci na principu vzájemného hodnocení, čímž také přispívá k požadavku na elementární rovnost, sociální spravedlnost a posilnění postavení. Tvoří neformální a inkluzivní model učení v rámci kultury, stimuluje výměnu, aktivizuje občany, rozvíjí publikum, a tím navazuje spojení s jinými, dříve nepřístupnými sociálními sférami a doménami.

V rámci projektu ON MOBILISATION se ve Studiu ALTA zaměřujeme na umělecký výzkum „Parent-friendly kultury“ pod vedením Mariky Smrekové. Ten je zaměřen na neviditelnou práci rodičů a jejich vyloučení ze společenského a kulturního života. V následujících měsících budeme hledat strategie, kterými instituce zpřístupnit rodičům menších dětí. A to skrze komunitu aktivních lidí a vlastní sebeorganizaci. Rádi bychom vytvořili určitý prototyp postupu odstraňování bariér, které mezi sebou vytváříme.

„Jedním ze způsobů, jak společnost stimulovat k pozitivní změně, je zapojit ji do aktivních komunit, v nichž probíhá tvůrčí činnost založená na spolupráci. Umělci spolu s publikem a okolím se mohou zapojit do tvůrčího dialogu, který vytváří prototyp pro narušení hierarchických, patriarchálních struktur společnosti i antropocentrického vidění světa.“ _ Marika Smreková

https://onmobilisation.net/ 

 

🔴🔴🔴

Parent-Friendly Culture

Parent-Friendly Culture sdružuje skupinu lidí (rodičů i nerodičů), kteří chtějí mít aktivnější kulturní a společenský život.

Všímá si, že ve společnosti i kultuře je velká řada bariér, která odděluje rodiče od nerodičů, jako by se tyto světy neměly vůbec potkat. A kulturní instituce se na tom svým programem často podílí. Parent-Friendly přístup nabízí změnu: vytváří skupinu lidí organizovanou přes WhatsAppovou skupinu či zařizuje pravidelný program určený dospělým divákům, který začíná v dřívějším čase a s možností bezplatného hlídání dětí.

Impuls vychází od umělkyně a matky Mariky Smrekové a Studia ALTA.

Předtím, než jsem se stala matkou, jsem měla bohatý kulturní a společenský život. To se výrazně změnilo, když se narodila moje dcera Emilka. Došlo mi, že spousta kulturního programu, je pro mě najednou nedostupná. Bylo mi jasné, že mateřství změní můj život, ale nepřestávám se ptát;: Co když naše společnost a kulturní instituce mohou fungovat y tak, aby rodiče malých dětí nevyčleňovaly? Co můžeme společně udělat, abychom takové proměny docílili? Co když zájmy rodičů nemusí být v kulturním programu redukovány pouze na dětská představení?“ Marika Smreková, umělkyně

Chceme být kulturním centrem, které nerozděluje, ale spojuje. Naším cílem je, aby náš program byl otevřený a srozumitelný, a aby se v našich hledištích mohli setkávat lidé s rozdílnou životní situací. Tedy i rodiče malých dětí s nerodiči a ve finále i s dětmi. Spoustu věcí děláme už tak naučeně, že nás ani nenapadne, že bychom je mohli dělat jinak. Chceme naslouchat potřebám a přáním rodičů a sdílet s nimi čas ve Studiu ALTA.“ Petr Dlouhý, kurátor Studia ALTA

🔴

Parent-Friendly Culture funguje na třech principech:
1) Vytváří skupinu lidí složenou z umělců, umělkyň, rodičů (matek a otců) i nerodičů, které spojuje chuť podílet se na přístupnější kulturní nabídce. Skupina je organizovaná skrze WhatsAppovou skupinu. Smyslem skupiny je sdílení informací i vytváření nových přátelství.

2) Zpřístupňuje představení pro dospělé diváky tak, že nastavuje dřívější začátek a zařizuje bezplatné hlídání dětí. To je zajištěné zkušenými průvodci ze školek a lektory, kteří dlouhodobě pracují s dětmi.

3) Dlouhodobě poukazuje na neviditelnou a nedoceněnou práci rodičů nejmenších dětí a jejich vyloučení ze společenského života. Na bariéry, které jsou rodičům kladeny. Cílem tohoto pilíře je organizace diskuzí či apel na další kulturní instituce, aby svůj program zpřístupňovali i rodičům.

🔴

JAK SE PŘIDAT K PARENT-FRIENDLY SKUPINĚ?

Stačí buď kliknout na odkaz níže nebo naskenovat QR kód. Ten vás přesměruje na „WhatsApp Community Channel“. Skrze něj budeme sdílet pravidelné novinky, informovat o představeních a možnostech, jak se aktivně zapojit. Pokud chcete být blíž, skrze informace v „Community Channel“ naleznete odkaz na skupinový chat Parent-Friendly Culture / Studio ALTA. Skrze chat se můžete důvěrněji seznámit s dalšími členy a členkami. Ptát se na otázky, které vás zajímají a vyhledávat podporu.

WhatsAppová skupina: https://chat.whatsapp.com/IgkR9tLQVZd9dsEPTGhTHB

Více informací: www.altart.cz/parent-friendly-culture


AKTUÁLNÍ PROGRAM

~


PROBĚHLÉ AKCE

PÁ 15.09.2023 / 18:00

Ufftenživot & Studio ALTA: WHOMAN *PF

~

SO 07.10 – PO 09.10.2023

ON MOBILISATION _ Odpolední škola přístupnosti

 


partneři