KULTIVUJEME PROSTŘEDÍ KULTURY.

🔴   🔴🔴


Kultivátor je platforma Studia ALTA pro proměnu fungování a praxí kulturních institucí.

 ~

JAK TO ZAČALO?

V posledních letech jsme tak trochu proletěli kulturními turbulencemi. Z industriálních hal se naše činnost přesunula do historické budovy Invalidovny, a v roce 2023 do nového prostoru v bývalém Panském pivovaru v Libni. A k tomu pandemie, krize, invaze na Ukrajinu. Vše jako kulturní instituce vnímáme a žijeme.

 ~

PŘIPRAVENI KE ZMĚNĚ.

Stejně jako se mění okolní svět a podmínky pro život a fungování, mění se i potřeba veřejnosti směrem ke kulturním institucím. Mění se přemýšlení institucí o sobě samých. Aby kulturní instituce mohla dál plnit svoji funkci (pomáhat, pečovat, kultivovat, nabízet prostor pro setkání i tvorbu), musí vědomě promýšlet způsoby a struktury, na kterých operuje. Kulturní instituce druhé dekády 21. století musí projít proměnou, soustředit se na emancipaci principů, jakými se vztahuje k veřejnosti, předefinování vlastních zodpovědností a zajištění důstojných podmínek pro tvorbu i rozvoj vlastního týmu.

Od našeho založení jsme se viděli jako prostor pro práci a seberozvoj nezávislých umělců a umělkyň a dalších pracovníků. Časy se mění, a tak se i naše činnost rozrostla zejména o prezentaci umění a pořádání kulturních eventů. Rozvoj pracovních dovedností a nabývání profesních zkušeností těch, kteří v ALTĚ působí, ale vždy byli tím hlavním, na čem nám záleží.

~

A TAK VZNIKL ON – KULTIVÁTOR! 

Pečuje o rozvoj kapacity (nejen) našeho super týmu, upevňuje pozici kulturních institucí ve veřejném prostoru a věnuje se vztahům s cílovými skupinami. Stará se o profesní rozvoj umělců a umělkyň a kulturních pracovníků a pracovnic. 

~

JDEME PO TŘECH CESTÁCH:

 1. Instituce a přístupnost

2. Instituce a vědomosti 

3. Instituce a umělci a umělkyně

 ~

1. INSTITUCE A PŘÍSTUPNOST ~ HLEDÁME CESTU, OTEVÍRÁME OBZORY A ZAVÁDÍME NOVÉ PRINCIPY. JE TO PŘECE NAŠE ZODPOVĚDNOST.

 

V rámci tohoto pilíře Kultivátoru organizujeme workshopy, diskuze a přednášky – a tak trochu měníme pravidla dosavadní hry. Co si pod tím představit? Tak třeba… 

 V roce 2023 jsme se spojili s organizací Tichý svět, se kterou pracujeme na procesu tlumočení některých představení do znakového jazyka, zorganizovali jsme kurz genderově inkluzivního jazyka pro pracovníky kulturního PR a komunikace nebo přednášku o alternativních ekonomických systémech (postavených například na důvěře či reciproční práci) používaných v zahraničí.

 ~

 2. INSTITUCE A VĚDOMOSTI ~ MÍSTO, KDE SE ROZVÍJÍME.

 

V kulturní práci se chceme rozvíjet a vzdělávat. To, co se tu naučíme, pak prosakuje do veřejného prostoru, dalších institucí i do celé společnosti. Nenecháváme si to pro sebe. 

V 2023 tak probíhají technické workshopy, odborné kurzy pro PR nebo kurz krizové intervence pro celý tým. 

 ~

3. INSTITUCE A UMĚLCI*UMĚLKYNĚ ~ MLUVIT, BÝT SLYŠET A PŘEKONAT KRIZE DÍKY ORGANIZACÍM A  INSTITUCÍM.

 

V rámci třetího pilíře Kultivátoru jsme založili 2 formáty sdílení. 

Artist to Artist je platforma, v rámci které probíhá pravidelné setkávání nezávislých umělců, umělkyň a uměleckých skupin. Ti společně sdílejí zkušenosti týkající se jejich praktického fungování a umělecké praxe. Skupina má dva koordinátory z řad zapojených umělců a schází se přibližně jednou za 2 měsíce nad společně vytyčeným tématem. Na některá setkání jsou zváni

i odborníci nebo odbornice, kteří pomáhají objasnit danou problematiku.  

Artist to Venues pak nabízí prostor ke společnému sdílení představ, požadavků a problémů mezi umělci a uměleckými domy či organizátory. To je podle nás nezbytné pro vzájemné pochopení a vývoj správným směrem. V prvním roce Kultivátoru probíhá jedno takové iniciační setkání, v dalších letech chceme příležitosti opakovat a rozvíjet. 

projekt č. 0214000056 – KULTIVÁTOR zaměřený na realizaci projektu zaměřeného na síťování, mentoring, uměleckou a odbornou spolupráci se zahraničním přesahem, konaného na území ČR.


AKTUÁLNÍ PROGRAM

🔴


PROBĚHLÉ AKCE

ÚT 19.- ČT 21.12.2023

Workshop technických dovedností – světlo a zvuk

🔴

PO 11.12 – ÚT 12.12.2023

Workshop: Exploring Alternative Economies in Art Through Role Play

foto: Lucie Fabišiková

🔴

PO 2.10.2023

Workshop krizové intervence

🔴

SO 7.- PO 9.10.2023

ON MOBILISATION _ Odpolední škola přístupnosti

foto: Darja Lukjanenko

🔴

NE 24.09.2023 / 14:00 – 17:00

Artist and Venues

foto: Simona Rybová

🔴

PO 28.08.2023 / 18:00

Závěrečné setkání Artist to Artist

foto: Antoan Pepelanov

🔴

3. 4. 2023
5. 5. 2023
23. 5. 2023
21. 6. 2023
19. 7. 2023 

Setkání platformy Artist to Artist

foto: Simona Rybová

🔴

ČT 29.06 – PÁ 30.06.2023 / 10:00 – 16:00
GENDEROVĚ CITLIVÝ JAZYK V KULTURNÍM SEKTORU ~ workshop

🔴


ČT 23.03.2023 / 14:00–18:00
ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE Z INTENZIVNÍHO DVOUMĚSÍČNÍHO KURZU PITCH FOR ARTISTS: INSPIRUJ TÍM, CO DĚLÁŠ!