Termíny

11.12.2023 / 18:00–21:00
12.12.2023 / 10:00-13:00
12.12.2023 / 18:00-21:00

Informace

Yael Sherill & Lianne Mol (CCPA – Curatorial Collective for Public Art) [Berlin]
https://ccpart.info/index.html

~

Sérií tří peer-2-peer (P2P) workshopů se budeme učit, jak zapojit do uměleckého prostředí a provozu alternativní ekonomické koncepce. Prostřednictvím imerzivních scénářů získáme hlubší porozumění tomu, jak lze netradičními ekonomickými modely vytvářet zdravější umělecký ekosystém.
Společně budeme zkoušet, jak může komunitní měna posilovat naše vyjednávací schopnosti a zohledňovat společenské hodnoty. V jednotlivých scénářích se vtělíme do rolí aktérů a aktérek umělecké infrastruktury (umělci*, kurátoři*, kulturní manažeři*, donátoři*, publikum) a rozehrajeme jejich potenciální (i již existující) vzájemné závislosti. Budeme se pohybovat na poli, které zpochybňuje tradiční ekonomické normy a podporuje kreativní řešení problémů.
Každý scénář bude doprovázet facilitovaná diskuze. Ta se stane prostředkem k reflexi našich zkušeností a kritické analýze možností a dopadů alternativních ekonomických modelů do našich praxí.
Scénáře fungují nezávisle na sobě, můžete navštívit jeden, dva nebo všechny podle svých zájmů a časových možností. Workshopy budou probíhat v angličtině a mají maximální kapacitu 12 osob. Nejsou potřeba žádné předchozí znalosti o alternativních ekonomikách.

~

Rozvrh workshopů:
 ~
✨ SCÉNAŘ Č. 1.
11. 12. pondělí 18:00–21:00
Místo konání: Planeta Za [Na Louži 7, Praha 10-Vršovice]
zaměření: time-banking / komunitní měny / gift-economy
 ~
✨ SCÉNÁŘ Č. 2.
12. 12. Úterý – 10:00-13:00
Místo konání: Letohradská 10 [Letohradská 711/10, Praha 7-Holešovice]
zaměření: Art Cooperative – umělecká družstva
 ~
✨ SCÉNÁŘ Č. 3.
12. 12. Úterý – 18:00-21:00
Místo konání: SVĚTOVA1 [Světova 523/1, Praha 8-Libeň]
zaměření: Blockchain

ÚČAST ZDARMA.
Registrujte se na lucie@altart.cz.

~

Workshop je součástí platformy KULTIVÁTOR Studia ALTA pro proměnu fungování a praxí kulturních institucí. Platforma vzniká díky podpoře z Národního plánu obnovy.