Termíny

29.06.2023 / 9:00 - 16:00

Informace

⁑ Výchozí bod ⁑
V rámci programových snah Studia ALTA o zvyšování přístupnosti institucí se budeme na konci června věnovat způsobům a strategiím aplikování genderově citlivého jazyka (gcj) do naší práce. Rádi bychom vás pozvali ke spoluúčasti na workshopu, který povede zkušená lektorka Eva Čivrná. Workshop bude postaven na propojování teorie s konkrétní praxí a jeho část bude stavěna na zkušenosti v kulturním provozu. Proto je určen primárně pro pracující v kulturních institucích. Rádi ale přivítáme i další lidi se zájmem o aplikování GJC do své práce.
 🪼
⁑ Anotace workshopu ⁑
Cílem workshopu je zvědomit si fungování jazyka a řeči jako společenské struktury, která je nositelkou více než prostého popisu reality. Společně budeme otevírat otázky moci, prestiže ale i sankce v kontextu jazyka a pokusíme se podívat na genderově citlivý jazyk jako na něco, co nám umožňuje a otevírá nové cesty, ne bariéru či korektní obtíž. Pokusíme se poodkrýt prinicipy, které dělají z jazyku komplice násilí, útlaku a nerovnosti, a naopak hledat ty, které mají tu moc je narušovat. Zvýznamníme ty, kteří*é jsou často aktivně i pasivně zneviditelňováni*y. Workshop přinese ukázky možností používání genderově citlivého či citlivějšího jazyka a nabídne prostor pro experimentování, cílem však není, a ani být nemůže, najít jeden univerzální způsob vyjadřování či někoho přesvědčovat.
 🪼
⁑ O lektorce ⁑
Eva Čivrná (ona) působí jako externí spolupracovnice organizace NESEHNUTÍ kde se věnuje především tématům genderové rovnosti, sexuální nauky a jazyka. Mimo spolupráci s NESEHNUTÍM facilituje či lektoruje workshopy a školení pro vyučující i studující, podílí se na přípravě metodik či odborných textů. Vystudovala magisterský obor sociologie se zaměřením na genderová studia a obě své diplomové práce věnovala tématům duševního zdraví. A vždy, když se otevře téma jazyku, předesílá, že není lingvistka a hrubky jí nejsou cizí, čárky jsou volná disciplína a omlouvá se všem, kdo mají s gramatikou bližší vztah než ona.
 🪼
⁑ Přibližný program, bude specifikováno podle přítomných potřeb ⁑
 🪼
⁑⁑⁑ Čtvrtek ⁑ 29.6.
10:00-16:00
– nastavení prostředí, očekávání
– diskuze dosavadních zkušeností a standpointu
– představení zapojení GCJ do širšího celospolečenského kontextu & představení teoretického rámce
– představení praktických možností & uvedení příkladů z praxe GCJ
– diskuze, kdy a které formy GCJ jsou vhodné, kdy ne a kdy GCJ třeba i nepoužívat
 🪼
⁑⁑⁑ Pátek ⁑ 30.6.
10:00-14:00
– hledání možností a nejvhodnějších variant ve specifickém kontextu
– případné rozvíjení témat z prvního dne
 🪼
⁑⁑⁑ Jak se přihlásit:
E-mailem na adrese petr@altart.cz, kapacita 12 lidí
Účast je zdarma. Mimopražským můžeme zajistit pokrytí cestovních nákladů + můžeme zajistit hlídání dětí (nebo částečně pokrýt náklady).
 🪼
Workshop GCJ se koná v rámci projektu Inkubátor podpořeného Národním plánem obnovy.

 

🔴 Nový domov Studia ALTA vás potřebuje. Pomozte nám z bývalého pivovaru vybudovat centrum kultury a umění. Děkujeme za každý příspěvek. 💖👉https://www.donio.cz/studio-alta