Termíny

28.08.2023 / 18:00

Informace

Zveme vás na výsledné setkání a prezentaci platformy Artist to Artist, která se zabývá fungováním současné nezávislé performativní scény. Smyslem setkání je sdílet nabité zkušenosti s dalšími členy kulturní obce a zároveň nalézt nové zájemce o účast v programu Artist to Artist pro rok 2024.

Artist to Artist je platforma, v rámci které probíhá setkávání nezávislých umělců, umělkyň a uměleckých skupin působících v oblasti performativního umění. Umožňuje sdílení vědomostí a  zkušeností z praxe, ale také  nejistot a problémů vyplývajících z fungování systému českého uměleckého prostředí. Ať už se jedná o grantový systém a na něj navázanou byrokratickou zátěž, slabé financování, chybějící standardy honorářů a pracovních podmínek či častou existenci švarcsystému.

Studio ALTA je jedním z uzlů české nezávislé divadelní scény již 15 let. Snaží se aktivně naslouchat potřebám umělecké scény a potýkat se s postavením kulturních institucí a jejich problémy. A právě proto začalo již  v roce 2022 iniciovat rozhovory mezi umělci a venues. 

V roce 2023 tak oficiálně vznikla skupina Artist to Artist, jako nový a inovativní způsob, jak reagovat na současnou situaci umělců v nezávislém performativním umění. Místo, kde je možné své zkušenosti i problémy sdílet s ostatními kolegy a kolegyněmi z oboru, učit se od sebe navzájem a nacházet cestu kultivace pracovního prostředí. Bez nutného institucionálního zajištění – „pouze“ umělci umělcům.  Během  čtyř celodenních setkání se již podařilo společnými silami najít řešení mnoha problémů.

V rámci skupiny jsme našli palčivá témata a následně je řešili v rámci debatního kruhu. Smyslem bylo jak podnítit crowdsourcing, tak nahlédnout do fungování ostatních skupin a porovnat způsob vedení jednotlivých organizací. Další část setkání byla pak zaměřena na konkrétní vzdělávání s pomocí lektorů – odborníků na daná témata. 

🔴

28.8. od 18:00 hodin proběhne ve Studiu ALTA přibližně hodinová prezentace principů a závěrů, na které jsme během celého procesu přišli. Prezentaci doplní krátké příspěvky jednotlivých účastníků a následná debata, kterou bude moderovat zkušený moderátor Mario Kubaš.

Na setkání Artist to Artist 22. 8. se prosím registrujte ZDE

🔴

Studio ALTA v celém projektu hraje roli pozorovatele a zastřešující organizace, která je oporou k možnému vzniku a fungování autonomní skupiny. Pilotní ročník organizačně zajišťovali a koordinovali Lukáš Karásek ze spolku tYhle z.s. a Jiří Šimek ze souboru Ufftenživot

Artist to Artits se v roce 2023 zúčastnili např. tyto jednotlivci a spolky – tYhle , Ufftenživot, Srdcem zapsaný spolek,  SPOLK, ME-SA, Beautiful Confusion Collective, Zdruhestrany, CreWcollective, Manus Art Collective, Dočasná Company, Kateřina Szymanski, Mish Raisová, Tereza Lenerová, Feel the Universe Circus Company a další.

Artist to Artist je součástí platformy KULTIVÁTOR Studia ALTA pro proměnu fungování a praxí kulturních institucí.

foto Simona Rybová