Co je Artist to Artist? 

Artist to Artist (AtoA) je platforma, v rámci které probíhá setkávání nezávislých umělců, umělkyň a uměleckých skupin působících na nezávislé scéně performativního umění. AtoA umožňuje sdílení vědomostí a zkušeností z praxe, vzájemnou diskuzi a společnou práci v rámci skupiny, která umožňuje nové pohledy na témata, ale také sdílení nejistot a problémů vyplývajících z fungování systému českého uměleckého prostředí. Hlavním záměrem těchto setkání je učit se od sebe navzájem a nacházet cesty ke kultivaci pracovního prostředí. 

Pro koho je AtoA určené? 

Platforma je otevřena pro nezávislé umělce, umělkyně, umělecké skupiny či podpůrné profese (produkční, technické aj.) působící v oblasti performativního umění. 

Platforma AtoA byla poprvé iniciována v rámci programu Kultivátor v roce 2023. První ročník proběhl se spolky a umělci blízkými Studiu ALTA. 

V roce 2024 je však otevřena všem bez ohledu na délku praxe na profesionální scéně. Naopak – odlišné množství zkušeností, které můžeme mezi sebou sdílet, považujeme za velký přínos. Jde nám o vytvoření různorodé skupiny, která může čerpat z rozdílů ve zkušenostech vycházejících z délky působení, ale také ze způsobu, jakým svou uměleckou cestu členové a členky směřují.


AKTUÁLNÍ PROGRAM 2024

ČT 28.03 – PÁ 29.03.2024 / CO.LABS / Brno

ALTA tours / ALTA v CO.LABS

29. 3. / 17:00-19:00ARTISTS TO ARTISTS

🔴

PROBĚHLÉ AKCE 2024


Proběhlý OPEN CALL

Formát setkávání

Formát nevyžaduje účast na všech setkáních, ale ani nijak neomezuje maximální počet setkání, kterých se můžete zúčastnit. Věříme, že je na každém, kolik času může a chce platformě věnovat. Zároveň ale zdůrazňujeme, že čím aktivnější bude vaše účast, tím větší bude možnost prohlubovat vzájemnou důvěru a hloubku témat, která platforma řeší. 

Setkání se uskuteční během celého roku, vždy v intervalu přibližně dvou měsíců. Přihlášky na konkrétní data budou vždy otevřené měsíc předem. 

Termíny setkání AtoA v roce 2024: 

  • 19. 3. AtoA iniciační setkání 
  • 15. 5. AtoA #1 
  • 15. 8. AtoA #2
  • 24. 9. AtoA #3
  • 21. 11. AtoA #4
  • 10. 12. AtoA závěrečné setkání otevřené celé umělecké komunitě

Sestávají ze dvou částí: dopolední – samotné setkání AtoA a odpolední – s odborníkem v probírané oblasti. 

Dopolední blok: 

Pro dopolední setkání je důležitá velikost skupiny. Omezili jsme maximální počet debatujících na 12 lidí, aby skupina nebyla příliš velká, každý dostal prostor vyjádřit se, a přesto vznikl bezpečný prostor pro sdílení. Pokud již bude počet naplněn, zůstanete v pořadí a budeme v kontaktu, pokud by se místo uvolnilo. Tato část trvá 3 hodiny, od 10.00 do 13.00.

Odpolední blok: 

Odpolední část je otevřená širší skupině (tedy i mimo skupinu dvanácti účastníků dopoledního bloku) a probíhá formou přednášky s odborníkem na danou problematiku. Témata, kterým se budeme věnovat, vzejdou z prvního iniciačního setkání v březnu, a budou postupně připsána ke konkrétním datům. Tato část setkání trvá 2 hodiny (od 14.00 do 16.00) a bude zahrnovat i možnost diskuze a otázek. 

Setkání budou v roce 2024 moderovat a připravovat Ester Trčková (SPOLK) a Lukáš Karásek (tYhle).

Chcete-li být součástí platformy Artist to Artist 2024, přihlašujte se do 15. 2. 2024 prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/3QiN9q1K1u2aAqq7A

Co přesně jsme probírali v roce 2023?

V předešlém roce jsme nastavili celoroční formát událostí a jednotlivých setkání. Platformu AtoA moderovali a připravovali Lukáš Karásek (tYhle) a Jiří Šimek (Ufftenživot). Na prvním setkání, kterého se účastnilo 23 umělců, jsme společně definovali okruhy, které bychom rádi společně řešili. Velikost skupiny umožňovala velkou otevřenost a možnost se do hloubky věnovat jednotlivým tématům a problémům. 

Artist to Artist se v roce 2023 zúčastnili například: tYhle, Ufftenživot, Srdcem zapsaný spolek,  SPOLK, ME-SA, Beautiful Confusion Collective, Zdruhestrany, CreWcollective, Manus Art Collective, Kateřina Szymanski, Mish Raisová a další. 

Konkrétně jsme se v roce 2023 dotkli těchto témat: 

lidé a spolek – diskuze na téma definice rolí, kdo a proč má pravidelně placenou pozici

granty, finance sdílení a diskuze nad grantovými žádostmi, jak se ohodnotit za svoji práci 

partneři, divadla – diskuze na téma komunikace s divadly, festivaly, promotéry a dalšími 

V rámci setkání proběhly odborné přednášky na témata:

fungování grantové komise  s Lídou Vackovou 

fungování a specifika daní a financí v uměleckém prostředí s Ivou Barešovou

sdílení a konzultace grantových žádostí s Jiřím Šimkem 

V srpnu proběhla ukázka otevřená celé umělecké obci a představení formátu veřejnosti, po kterém proběhla diskuze nad nejpalčivějšími tématy i formátem fungování pro příští rok. Moderována  byla Máriem Kubašem. 

V případě, že máte doplňující otázky, nebo vám není cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Lukáš Karásek (tYhle): +420 725 685 082, lukas@lukaskarasek.cz  

Jiří Šimek (Ufftenživot) : +420 775 648 713, jirisimek@proton.me 

Ester Trčková (SPOLK):  +420 736 266 218, ester.trckova@gmail.com

Artist to Artist je součástí platformy KULTIVÁTOR Studia ALTA pro proměnu fungování a praxí kulturních institucí. Platforma vzniká díky podpoře z Národního plánu obnovy.


foto Simona Rybová a Antoan Pepelanov