REZIDENCE VE STUDIU ALTA.  

Dáváme šanci etablovaným umělcům najít nový směr, začínajícím umělcům uchytit se na kulturní scéně a aktivním umělcům dokončit svá díla v profesionálním zázemí. Studio ALTA je již řadu let místem líhnutí se kvalitních projektů a spoluprací, jejichž výsledky se prezentují v ČR i zahraničí.

Naše rezidenční programy probíhají v ucelených cyklech, které realizujeme už od roku 2010. Slouží k vytvoření adekvátních pracovních podmínek pro umělce a umělkyně, kolektivy a organizace a taky pro další profesionály v kultuře. Je pro nás důležité, aby součástí rezidence byl umělecký honorář, proplacení cesty či ubytování. Snažíme se, podle zahraničního vzoru, vymazat ze světa rezidencí sociální diskvalifikaci, která je v českém prostředí stále častou překážkou.

 

NEBÁT SE SLEPÝCH ULIČEK, POUČIT SE Z CHYB

Poskytujeme nejen prostor a profesní podporu k rozvoji díla i uměleckých osobností, ale dbáme i na rozvíjení vztahů s místem a komunitou či navazování kontaktů s lokálními a zahraničními organizacemi. A naše rezidence jsou tu i proto, aby u nás rezidenti a rezidentky našli čas na odpočinek, seberozvoj a sebereflexi. 

Rezidence jsou vždy spojené s veřejným výstupem tzv. work in progress. Skrze ten dáváme divákům i institucím možnost nahlédnout do procesu, ovlivnit jej a pomoct s dalšími kroky. Otevíráme prostor pro feedback, diskuzi a naslouchání – pro tvůrce i diváky.

 

JAK VYBÍRÁME REZIDENTY A REZIDENTKY?

Jednou ročně, vždy ke konci kalendářního roku, vypisujeme open call. Skrze něj je možné se přihlásit do jednoho či více z našich rezidenčních programů (domů). O výběru rozhoduje umělecký tým Studia ALTA (Lucia Kašiarová & Petr Dlouhý). Pokud máte otázky k výběru či k fungování rezidenčního programu, neváhejte je kontaktovat.

 

CO ČEKAT OD REZIDENCE U NÁS? 

  • prostory a zázemí pro váš projekt 
  • podporu našeho zkušeného týmů pracovníků produkce, PR, technických profesí i mentoringu dramaturgie a choreografie
  • propojení umělců a umělkyň ze zahraničí s domácími tvůrčími skupinami
  • přirozený prostor vzájemného setkávání se umělců a umělkyň na jednom místě v průběhu své práce, vedení profesních diskuzí, poznání práce ostatních 

 

NAŠE REZIDENČNÍ PROGRAMY

••• 𝗗𝘂̊𝗺 𝘀𝗼𝘂𝘀𝘁𝗿̌𝗲𝗱𝗲̌𝗻í

Sekce určená projektům v pokročilé či závěrečné fázi procesu před premiérovým uvedením. Doba rezidence je 5–14 dní v divadelním sále s technickým vybavením. Výstupem rezidence je premiérové uvedení nebo veřejná prezentace poslední fáze projektu formou work-in-progress. Vybraným projektům nabízíme možnost zařazení do naší celoroční dramaturgie nebo uvedení premiéry. Cílem těchto rezidencí je poskytnout umělcům také rezidenční poplatek/honorář, který jim umožňuje plně se soustředit na svou práci, za kterou mají také honorář i bez uvedení již hotového díla.

 

•• 𝗗𝘂̊𝗺 𝘃𝘆́𝘇𝗸𝘂𝗺𝘂

Sekce určená pro individuální umělecké výzkumy a vzájemné sdílení praxí s kolegy z oboru. Tato rezidence dává prostor intenzivnímu uměleckému výzkumu bez nutnosti zaměřovat se na výsledek ve formě díla. Je to čas pro experiment a hlubinné ponoření se do zkoumaného tématu. Výstupem rezidence může být text, reflexe, či jiný materiál zachycující proces výzkumu. Specifikem této rezidence je, že vybraní umělci pracují ve společném čase a společném prostoru. Sdílejí své zkušenosti, konzultují své výzkumy, učí se od sebe navzájem Pro rezidenci poskytujeme prostor zkušebny a další zázemí s minimálním technickým vybavením. Doba rezidence je 10–14 dní.

 

•• 𝗗𝘂̊𝗺 porozumění

Sekce zaměřená na projekty vztahující se k veřejnému prostoru, okolí Studia ALTA a lokálním komunitám. Pro rezidenci poskytujeme přístup do veřejného prostoru, zkušebnu, částečně divadelní sál, technické vybavení, komunikační podporu s veřejností a místními komunitami. Doba rezidence až 30 dní. Podmínkou je veřejný výstup.

 

•• 𝗗𝘂̊𝗺 𝗼𝗱𝗽𝗼č𝗶𝗻𝗸𝘂

Speciální rezidence je určena všem profesionálům z oboru a podpůrným profesím, kteří cítí přetížení, tlak z nutnosti neustálé produkce či jen hledajícím zónu klidu pro vlastní myšlenky. Nabízíme rezidenční lázně jako možnost zpomalení a rekalibrace vlastní praxe. Obsah rezidence je zcela libovolný bez nutnosti jakéhokoliv výstupu. Tuto rezidenci jsme zavedli v roce 2022 jako reakci na post-pandemickou akceleraci v produkci kulturního sektoru a s tím spojené vyhoření řady našich kolegů a kolegyň. Po silné odezvě, kterou tato rezidence vyvolala, jsme se rozhodli ji implementovat jako součást našeho celoročního programu. Doba rezidence je 5 dní. Výběr probíhá losem, protože nám ani nikomu jinému nepřísluší hodnotit, kdo si (ne)zaslouží odpočívat.

 

 Sdílené rezidence s jinými zahraničními centry

Stále více se etablujeme i na zahraniční umělecké scéně a navazujeme partnerství se zahraničními institucemi, které také nabízí rezidenční programy. Proto jsme se rozhodli pro sdílení zkušeností a možnost výměny českých a zahraničních umělců a umělkyň v rámci rezidencí. Realizace této linie rezidencí je cenná pro rozvoj českých umělců, kterým můžeme naopak nabídnout výjezd  na rezidenci do zahraničí k ověřeným partnerům a za zvýhodněných podmínek. To je důležité zejména pro mladou začínající generaci umělců, kteří nemají tak velkou šanci dostat se při velkých veřejných open callech do zahraničních center. Zároveň je tato linie posilující pro Studio ALTA – menší spolupráce mohou ověřovat partnerství, ze kterých následně mohou vzniknout společné velké mezinárodní projekty.

 

Adaptační rezidence

Tato sekce rezidencí reaguje na umělecká díla, která jsou adaptovatelná do dalších zemí a prostředí. Autor či autorka přenáší již vytvořený základní koncept či hotové dílo do jiného prostředí a nazkouší jeho uvedení s tamními umělci nebo komunitou. Před uvedením samotného nového díla tak musí proběhnout minimálně týdenní proces intenzivní rezidence s novými účinkujícími. Výsledkem je pak formát, který je možné uvádět jako novou produkci v novém kontextu. Zároveň se jedná o určitou možnost výzkumu.


OPEN CALL 2024

~

Studio ALTA otevírá svůj rezidenční program pro rok 2024 v rámci tří programů.

Každý z nich je určený pro jinou fázi a formu uměleckých procesů. 

Dům soustředění mohou zabydlet jednotlivci i kolektivy v širším uměleckém týmu, kteří hledají prostorové i technické zázemí na rozpracování scénických děl. 

Dům výzkumu si lze představit jako dočasné spolubydlení několika umělců a umělkyň. Jeho záměrem je poskytnout prostor pro umělecký výzkum, tvorbu konceptů, ponoření se do konkrétního tématu. Letošní novinkou je rozšíření  o možnost přeměnit již existující dílo do nového formátu.

Sousedství tří programů uzavírá Dům odpočinku. Ten se otevírá pro všechny kolegy a kolegyně z nezávislého sektoru jako podpůrná struktura akcentující důležitost péče.

~

OPEN CALL V PDF

~


HARMONOGRAM

05. 01. 2024 [17:00–18:00] Q&A Zoom call, který zodpoví všechny vaše otázky

https://us06web.zoom.us/j/81545429633?pwd=Y3i1Iai9xakCg0DeAdUaEUaR4vCcau.1
Meeting ID: 815 4542 9633

Passcode: 542359

~
15. 01. 2024 deadline přihlášek
28. 01. 2024 výsledky

~

Rezidentní program Studia ALTA je v roce 2024 podpořen z Národního plánu obnovy z programu Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce.

~


DŮM SOUSTŘEDĚNÍ

Dům soustředění nabízí desetidenní rezidenci pro umělecké týmy s plnou technickou podporou. Díky tomu je určen pro projekty v pokročilejší fázi, které mají hotové základní koncepce, prvotní vize výsledných tvarů a produkční zajištění vedoucí k premiéře. Pobývání v Domě soustředění však nevylučuje experimentování, zkoušení nových technik, otevírání se participaci veřejnosti. Přesto, že hlavní náplní je soustředěná práce, nabízí Dům soustředění možnost sdílet proces s okolím a profesní veřejností formou workshopu nebo work-in-progress. Během rezidence bude mít umělecký tým možnost konzultovat proces s týmem Studia ALTA či zapojit se do autonomní podpůrné sítě Artist to Artist.

 ~
Dům soustředění se letos otevře ve třech blocích pro tři umělecké procesy.

1) 1.–11. 3. — hlavní sál Studia ALTA
2) 1.–11. 7. — zahrada Studia ALTA (určeno pro venkovní projekty a projekty ve veřejném prostoru)
3) 10 dní během května–listopadu mimo Prahu. Konkrétní místo bude vybráno z našich partnerských rezidenčních center po konzultaci s vybraným uměleckým týmem.  

S ohledem na profil Studia ALTA budeme větší pozornost směřovat k procesům z oblasti tance a performance.

 ~

PODMÍNKY

Dům soustředění zajistí

– prostor pro práci celého uměleckého týmu

– honorář 50.000 Kč

– pokrytí nákladů spojených s ubytováním a dopravou

– plnou technickou podporu

– propagaci a produkční práci na závěrečném výstupu

 ~

FORMULÁŘ
https://forms.gle/3PqoPdEVLXFWdTRB9

V případě, že preferujete jiný způsob přihlášení, pošlete na e-mail petr@altart.cz následující:

-Jméno

-Název procesu-projektu-výzkumu

-Bydliště (město/stát)

-Kontaktní telefon

-Web / sociální sítě

-Portfolio

-Rezidenční tým (jména všech lidí, kteří by se zúčastnili rezidence)

-Krátký popis vlastní práce (max. 1200 znaků)

-Popis procesu/projektu (např. výchozí bod, téma, popis procesu, cíl rezidence, max. 1800 znaků)

-Producentský rozměr (např. V jaké fázi procesu se má rezidence uskutečnit? Jaký je harmonogram vývoje díla: Jaké má projekt partnerství? Kde-kdy je pránovanápremiéra?,max. 1800 znaků)

-Termíny (Napište v jakém časovém rozmezí by vám rezidence vyhovovala / možnost 1-3)

-Přání (Co si od rezidence přejete?)

-Technické specifikace (Co potřebujete pro svou práci?)

+ můžete přiložit
– další materiály, o kterých bychom měli vědět
– vaše očekávání, pochybnosti a/nebo co byste si od rezidence přáli*y


DŮM VÝZKUMU

10. – 21. 6. 2024

Dům výzkumu je dvanáctidenní rezidenční program, který je koncipován jako sdílený prostor a laboratoř pro čtyři individuální umělce či umělkyně a jejich výzkum. Dům slouží především pro procesy v prvních fázích pátrání, experimentování a vytváření materiálů. Poskytuje možnost hlubšího ponoření (nebo naopak vynoření) z uměleckého výzkumu, funguje jako prostředek k hledání nových rovin vlastní umělecké praxe.

Do Domu výzkumu je možné letos přijít s již existujícím hotovým dílem (inscenace, instalace, objekt, video, …), a zaměřit se na jeho znovuotevření a přetvoření v jinou formu. Lze tedy i hledat možnosti, jak např. z inscenace vytvořit workshop, text, performance-lecture, atd.

Dům výzkumu nabídne svým hostům a hostkám přístup do společného studia, prostor pro individuální práci a tři facilitovaná setkání zaměřená na výměnu vědomostí a praxí v rámci skupiny.

Na závěr rezidence bude připraven malý výstup pro veřejnost, jehož forma bude vycházet z potřeb a přání účastnic a účastníků.

~

PODMÍNKY

Dům výzkumu zajistí

– prostor pro individuální* čtyři umělce a umělkyně z různých oblastí umění

– honorář 12.000 Kč

– ubytování a cestu pro mimopražské účastníky, účastnice

– sdílený ateliér

– technické zázemí

– produkční podporu

*s ohledem na vyčleněné zdroje preferujeme pouze individuální umělce či umělkyně, přijímáme ale i možnost pro dua či malé kolektivy

~
FORMULÁŘ
https://forms.gle/vDRJLkvA1nFipRgt5

~

V případě, že preferujete jiný způsob přihlášení, pošlete na e-mail petr@altart.cz následující:
– jméno
– název procesu/projektu/výzkumu
– bydliště (místo současného pobytu)
– kontaktní telefon
– odkazy na web/sociální sítě
– portfolio/CV
– krátký popis vlastní praxe (max 1000 znaků)
– popis procesu/projektu/výzkumu (max 1800 znaků)
– osobní rozměr (max 800 znaků) :V jakém momentě vaší praxe vás žádost o rezidenci přistihla?

– technické specifikace : Co potřebujete pro vaši práci?

+ můžete přiložit
– další materiály, o kterých bychom měli vědět
– vaše očekávání, pochybnosti a/nebo co byste si od rezidence přáli*yDŮM ODPOČINKU

5 dní během března – listopadu

Dům odpočinku jsou pětidenní rezidenční lázně určené kolegům a kolegyním z uměleckého provozu v České republice, kteří cítí přetížení, tlak z nutnosti neustálé produkce či jen hledají zónu klidu pro vlastní myšlenky. Dům odpočinku se může stát důvodem ke zpomalení, rekalibrace vlastní praxe, prostorem pro lenošení a péči, vakuem. Obsah rezidence není podmíněný žádným výstupem ani participací na jakýchkoliv aktivitách.

Hosté Domu odpočinku budou vybráni losem, jelikož nám, ani nikomu jinému, nepřísluší rozhodovat, kdo potřebuje odpočinek víc a kdo míň. Potřebujeme jej všichni. Náš prostor a prostředky určené Domu odpočinku bychom ale rádi věnovali především kolegům a kolegyním z uměleckého provozu. Do výběru tak budou přizváni pouze ti, kteří pracují (především či částečně) v oblasti produkce, dramaturgie, kurátorství, PR, technických a jiných podpůrných uměleckých profesí a působí (především či částečně) v nezávislém sektoru na území ČR.

Celkem budou vybráni dva hosté, přičemž minimálně jedno místo bude rezervované pro pracující mimo Prahu. Výsledná lokace a konkrétní termín (březen–listopad) Domu Odpočinku bude vycházet z přání a možností hostů. Je možné jej vytvořit v přírodě i ve městě. V blízkosti bydliště i na opačné straně republiky.

~

PODMÍNKY

Dům odpočinku zajistí

– prostor pro dva pracující z uměleckého provozu

– honorář 6.000 Kč
– ubytování v hotelu / apartmánu (5 nocí)

KONTAKT

petr@altart.cz

+420 731 468 447
~

FORMULÁŘ
https://forms.gle/ahgjxyUda8UepzY29

V případě, že preferujete jiný způsob přihlášení, pošlete na e-mail petr@altart.cz následující:

-Jméno

-Bydliště

-Kontaktní telefon

-Web / sociální sítě

-CV

-Další doplnění, specifikace, pochyby, obavy, přání

Rezidentní program Studia ALTA je v roce 2024 podpořen z Národního plánu obnovy z programu Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce.