Termíny

21.06.2024 / 18:00-19:30

Informace

Dům výzkumu je již tradiční součástí prostředků, kterými Studio ALTA podporuje umělecký rozvoj. Letos se v něm zabydlo celkem pět umělkyň a umělců, přicházejících z jiných koutů Evropy a s odlišnými způsoby práce. Během dvanácti dnů sdíleli společný pracovní prostor, věnovali se svým individuálním projektům a vyměňovali si zkušenosti, jak přistupovat k uměleckému výzkumu. 

Závěrečný výstup tvoří komponovaná událost, připravená umělci a umělkyněmi ve spolupráci s kurátorem Petrem Dlouhým, která přináší formální experiment v prezentaci uměleckého výzkumu a zároveň je otevřenou pozvánkou, jak nahlédnout do různorodých uměleckých praxí.

 

Participující umělkyně a umělci: Jatun Risba, Magdalena Weniger, Markéta Fagan, Lukáš Bliss & Andrej Štěpita

Kurátor: Petr Dlouhý

🔴

JATUN RISBA

Jatun Risba jsou migrantští a transmediální umělci* ze Slovinska. Jejich práce se zabývá ekofeministickými a posthumanistickými diskurzy prostřednictvím performance, konceptuálního umění, vztahového umění a praktik abjekce, détournementu a umělecké intervence.

Během rezidence se soustředí na rozpracování jejiich performance-lecture “The Intimacy of Otherness” (Intimita jinakosti), která zkoumá nové formy mezioborového vyprávění, které dává hlas „jiným“ (nevyprávěným, soukromým, transgresivním…) příběhům. 

www.jatunrisba.com

🔴

MAGDALENA WENIGER

Magdalena Weniger je choreografka, performerka, zpěvačka, umělkyně a kurátorka žijící mezi Freiburkem a Drážďanama. Od roku 2015 produkuje pod značkou KOMA&Ko představení pro veřejný prostor, divadelní i nedivadelní scény. 

Její aktuální výzkum ‚Showdown Slowdown‘ se soustředí na hledání nových cest, jak zvládat pracovní a osobní život, jak přežívat a zároveň nepolevovat ze svých cílů a ambicí. Může(me) zpomalit a stále se uživit? 

www.komaundko.de

🔴

MARKETA FAGAN

Markéta Fagan je taneční umělkyně narozená v New Yorku, vyrůstající v New Orleans a nyní usazená v Praze. Její praxe, dotazující vztah mezi vědomím a choreografií, je postavená na využití tanečnín improvizace a tvůrčího psaní jako prostředků k ponoření se do hlubin vlastní představivosti. 

V Domě Odpočinku naváže Markéta na svou poslední práci, taneční sólo “Rhythm of the Rolling Hill”, kde tančila na jevišti spolu s osmi otepy sena. Během rezidence bude Markéta prozkoumávat, jaký potenciál může její scénografie mít a jak ji remediovat jako sochu.

🔴

LUKAS BLISS & ANDREJ ŠTĚPITA

Lukas Bliss má zázemí v divadle a současném cirkusu. Zajímá se o vtělování tance do neživých objektů a na oplátku je pak nechává, aby určovaly jeho vlastní pohyby. Andrej Štěpita je tanečník a choreograf, který pracuje s použitím různých technik spoující civilní, expresivní a virtuózní výrazové formy. 

Lukas a Andrej se umělecky potkali na projektu Farmy v jeskyni. Rezidence v Domě výzkumu je ale jejich první samostatná spolupráce. Fakt, že oba mají odlišné umělecké zázemí se snaží využít ve svůj prospěch. Na půdorysu “haptických konverzací” nachází společnou půdu pro sebe a objekty, pro nacházení i ztrácení své vlastní individuality i sebe navzájem. 

www.instagram.com/lukasbliss


VSTUP ZDARMA