Důležitým cílem projektu je také posílení schopností umělců, kterého bychom rádi docílili uspořádáním 3 kurzů, aktivit, právě pro ně a jejich rozvoj.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

 


PROBĚHLÉ AKTIVITY

KURZ PITCH PRO UMĚLCE: Inspiruj tím, co děláš!

Dvouměsíční intenzivní kurz pro umělce pořádaný Studiem ALTA a PerformCzech / Institut umění – Divadelní ústav s cílem prohloubit komunikační a prezentační dovednosti umělců, seznámit se s principy formátu PITCH, zaujmout a inspirovat svým projektem. Zúčastnění umělci mohou nabyté znalosti a dovednosti využít při aktivním kontaktování producentů, dramaturgů nebo promotérů.

Pitching je metoda, která představuje projekt veřejnosti tak, aby využil veškerý svůj potenciál k inspiraci, vzbudil zájem a pozornost. Je celosvětově používaná v nezávislé i komerční sféře, v kulturním i jiném prostředí.

Lektorky: Laia Montoya a Valeria Cosi – www.tinaagency.org

Výběr účastníků proběhl formou open call. Přihlášky posuzovali: Studio ALTA, Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU a lektorky kurzu.

Vybraní umělci:

Becka McFadden

Tobiáš Nevřiva

Michaela Bartoňová

Natálie Podešvová

Adéla Fejková & Jolanta Lipková

Michaela Dašková

Carolina Arandia & Johanna Šilarová

Jakub Krejčí

Johana Panenková

Alžběta Bačíková

Natálie Matysková & Natálie Vacková

Program:

26.- 27. ledna 2023: zahajovací setkání vybraných účastníků v Praze, seznámení se, osobní schůzka s lektory, základy teorie a postupů práce a ukázka příkladů dobré praxe.

Únor-březen 2023: samostatná práce na prezentacích a čtyři individuální hodinové on-line konzultace s lektorkami pro každý vybraný projekt.

21.- 22. března 2023: závěrečné setkání v Praze, individuální konzultace a příprava s lektorkami, dokončení společné práce na prezentaci, další tipy a triky.

23. března 2023: veřejná závěrečná prezentace v rámci Bazaar Festivalu v Praze.

Kurz je součástí projektu Spolupráce kulturních domů Studio ALTA, Baerum Kulturhus, Black Box Teater a Institutu umění – Divadelního ústavu v rámci projektu PerformCzech SKILLS.

Zahajovací setkání vybraných účastníků v Praze. Foto: Lucie Fabišiková 

Závěrečná prezentace v rámci festivalu Bazaar v Praze. Foto: Lucie Fabišiková 


28.5. 2022 | 15:00-18:00 | ARTISTS versus VENUES: Analysis of Needs | TEH konference, Studio ALTA

Moderovaná setkání skupiny umělců a zástupců evropských kulturních domů s cílem vytvořit prostředí pro sdílení toho, co umělci potřebují/očekávají od kulturních center a naopak, co kulturní centra potřebují/očekávají od umělců. Tyto rozhovory pomohou zlepšit porozumění mezi umělci a kulturními organizacemi.


13.-17.3. 2022  | FOLLOWERS GROUP | Mezinárodní festival Oslo

Mezinárodní skupina umělců působících na nezávislé umělecké scéně v České republice a Norsku společně po tři dny sledovala a reflektovala program Mezinárodního festivalu Oslo. Krátkodobá platforma nazvaná FOLLOWERS GROUP pod vedením českého uměleckého kurátora Petra Dlouhého poskytla v termínu 13.-17.3. 2022 výměnu zkušeností z domácího i mezinárodního prostředí, vytvořila prostor pro kritickou diskusi o programovém systému festivalu z pohledu umělců a organizátorů a prostor pro reflexi zhlédnutých uměleckých projektů. Cílem této umělecké výměny bylo posílit porozumění a schopnost kritické reflexe umělců a nahlížet na proces uměleckého programování a reflexe tvorby jiných umělců z širšího mezinárodního kontextu.

Followers Group. Foto: Anežka Medová


24.9. 2023 14:00 – 17:00 | Artists and Venues

Moderované setkání umělců a zástupců evropských kulturních domů s cílem vytvořit prostředí pro sdílení toho, co umělci potřebují/očekávají od kulturních center a naopak, co kulturní centra potřebují/očekávají od umělců. Tyto rozhovory pomohou zlepšit porozumění mezi umělci a kulturními organizacemi.

Více informací zde.

Foto: Simona Rybová


Projekt „Spolupráce kulturních domů: Studio ALTA, Black Box Theatre, Baerum Kulturhus“ je podpořen z finančních mechanismů EHP.

https://www.eeagrants.cz/