Informace

Desátý ročník festivalu slovenského performativního umění.

Milí diváci,

Rok 2020 s sebou přinesl nutnost lidské i umělecké sebereflexe. Dlouhou dobu jsme se s vámi nemohli potkat a sdílet své myšlenky a emoce, vzájemně se obohacovat a vytvářet společné zážitky. Potřebu dialogu, osobních setkání a překračování bariér proto dnes vnímáme mnohem naléhavěji než kdy předtím.

Nemožnost hrát, zkoušet a plánovat nás ale po uvolnění karantény vnitřně nenutí dohánět zameškané, nýbrž přehodnotit stávající. Rozhodli jsme se proto letošní ročník Hybaj ho! pojmout trochu jinak. Každý festivalový den vás v ALTĚ přivítá jiná skupina umělců. Připraví pro vás program, který nebude pouhou prezentací již hotového díla, ale poskytne hlubší vhled do myšlenkových a tvůrčích procesů, které vzniku představení předcházely. V centru naší pozornosti je téma, forma není důležitá – a třeba vzniknou formy nové, které lépe odpovídají požadavkům současnosti.

Hybaj ho! 2020 není veletrh umění, ale místo pro osobní a lidská setkání. Chceme se vrátit k podstatě tvorby, která nás k umění přivedla, vymanit se z koloběhu produktivity a konzumace děl. Pojďte s námi otevírat uzavřená díla, zkoumat tvůrčí proces a esenci umění, přijímat novou realitu, klást si otázky a s pokorou i klidem nenacházet odpovědi.

Těšíme se na vás!

Lukáš Bobalik, Sabina Bočková, András Cséfalvay, Zoltán Czakó, Viktor Černický, Karen Foss, Jonáš Gruska, Lukáš Homola, Barbora Janáková, Tomáš Janpyka, Jakub Juhás,  Lucia Kašiarová, Martina Hajdyla Lacová, Jakub Mudrák, Jazmína Piktorová, Marko Popović, Sonja Pregrad, Eva Priečková, Zuzana Psotková, Daniel Raček, Barbora Rokoszová, Reona Sato, Ján Solčáni, Silvia Sviteková, Zdenka Sviteková, Peter Šavel, Maja Štefančíková, Andrej Štepita, Milan Tomášik, Veronika Tőkőly, Katarína Zagorski, Zuzana Žabková a další.


22.10. / Den pro energii, která nás formuje

„Cítim, že umelecké inštitúcie stoja mimo spoločnosti a umenie sa stáva ťažko dostupným a privilegovaným. Snažím sa znovuobjaviť funkciu umenia, ktoré lieči a otvára priestor pre spiritualitu.”

23.10. / Den pro zítřek

„Kde sa teraz nachádzam? V medzipriestore, medzi ukončeným a nezačatým, medzi trvalým a chvíľkovým.“

24.10. / Den (ne)doteku

„Myslím, že v tomto svete veľkej neistoty je veľmi cenné vytvárať priestor pre jemnosť a radosť z dotyku.“

25.10. / Den pro vnímání vzdáleností

“Limituje ma to, že sa mi kopí veľa vecí, ale je to asi potrebné, robiť veľa vecí, aby sa jedna mohla na chvíľu zabudnúť a nejako bezo mňa sama dobiť.“

26.10. / Den pro emoce v toku

“Ak by neexistovali limity, všetko by bolo možné, tým pádom by som mal všetko, čo potrebujem a tým pádom by som po ničom už netúžil, lebo všetko by som mohol mať. Limity sú neoddeliteľnou súčasťou tvorivého procesu.“

27.10. / Den povzdechů a štěkání

„Odmietam existovať v kategóriách muž a žena, myslím, že som oboje. A ešte viac. Neustále sa pohybujem. Neúnavne sa mením.“

28.10. / Den pro bezhlavost

„Zlyhanie považujeme za odrazový mostík, za katalyzátor pre naše potreby, aby sme objavili svoje rany a počúvali sa navzájom.“