Informace

11:00 – 22:00 | Fyzikální práce s kameny a hledání balance | ZAHRADA

11:00- 22:00 | Zvuková instalace – propojení se se smečkou vlků

11:00 – 12:30 a 16:00 – 17:30 | Hlasový workshop kvílení s Ivanou Mer | ONLINE

15:00 + 18:00 | 2x Sólo Man Shape | ALTA room / ZAHRADA
Martina Hajdyla Lacová a Daniel Raček si hodí mincí. Kdo zatančí své sólo?

19:30 | Talk show moderovaná souborem Ufftenživot na téma Gender jako spektrum | ONLINE

14:00 – 19:00 | Shssssh instalace | EVENT ROOM (off program)

MAN SHAPE REVISED (2019)

Karen Foss Quiet Works & ME-SA

Na co se díváme, jak vnímáme vlastnosti muže, ženy a toho, co je mezi nimi a co tyto kategorie přesahuje?

„Co když to, co mě definuje, není jen gender? Pro mě existuje jen ČLOVĚK: bez ohledu na to, jakou podobu na sebe člověk vezme, v první řadě je to jeho konečné označení: je to ČLOVĚK. Kdybych si mohla vybrat, neměla bych gender vůbec žádný. Chtěla bych být vnímána jako PLNÝ NEBO PLNÁ ŽIVOTA. Odmítám být kategorizována jako muž, nebo žena. Myslím si, že jsem obojí. A víc než to. Pořád se pohybující. Těžko zachytitelná. Nikdy ne zcela pochopitelná. Nepokojně se proměňující. “

Karen Foss

Norská taneční umělkyně Karen Foss chce, aby lidé měli svatý pokoj a cítili, že všichni respektují jejich osobní preference a sklony. (S výjimkou používání násilí.) Taneční dílo, které ji zajímá, je tekoucí pohyb lidských těl – bez pohlaví, bez genderu, jen plný zázraku lidského bytí. Bytí člověkem.

Koncept: Karen Foss
Tvorba a interpretace: Martina Hajdyla Lacová, Daniel Raček
Kreativní spolupráce: Honza Malík
Hudba: Jørgen Knudsen
Píseň Man shape: Lærke Grøndved, Leon Muraglia
Světelný design: Sigve Sælensminde, Katarína Ďuricová
Video: Vibeke Heide
Produkce: ME-SA / Jiří Hajdyla
Koprodukce: kf Quiet Works
Za podpory: Norwegian Foreign Ministry, Foundation for Performing Artists, Ministry of Culture Czech Republic

Foto: Vojta Brtnický

Podpořili: