Informace

Představení Kilometrový tanec nelze z důvodu hygienických opatření realizovat. Součástí dne proto bude online setkání s autorkou představení Katarínou Zagorski.  

Představení uvedeme na jaře 2021. 

17:00 | Diskuze s Katarínou Zagorski | ONLINE

18:00 | Průběžná rekreace Shssssh | EVENT ROOM (off program)

Shssssh…It’ll Be OK je multisenzorická performance navrhnutá pro Štúdio 12. Účastníkovi je poskytnuta svoboda pohybu, dobrovolně si volí místo, ze kterého chce zkoumat prostředí. Vůně, vizuální a haptické vněmy, zvuky, hlas, pohyb a celková atmosféra prostoru jsou namíchány s ohledem na variabilní potřeby kolektivní rekreace. Je možné přenést principy ASMR do divadelního sálu? Kde jsou hranice mezi pasivním přijímáním a aktivním vnímáním, spontánní interaktivitou a choreografií pro zrcadlové neurony?

Crew: András Cséfalvay, Zoltán Czakó, Jonáš Gruska, Jakub Juhás, Eva Priečková, Ján Solčáni, Silvia Sviteková, Maja Štefančíková
Light design: Jožiš Čabo
Tech. support: Dominik Novák
Produkce: Ivo Dobrovodský
Plakát: Katla Katla
Teaser: Olli Aarni