Termíny

18.06.2020 / 19:00

Informace

Galerie 3Kurátorek

19. června – 19. července 2020

vernisáž se uskuteční 18. 6. 2020 od 19 hodin

Prvním výstavním projektem skupiny 3Kurátorky letošní sezóny v ALTĚ je výstava RE-? Návrat v nás vyvolává vzpomínky, jak jsme minulý rok začínaly a vše budovaly, ke kterým jsme se toužily první výstavou vrátit. Nikoliv však nostalgickým způsobem, ale myšlenkou, která bude schopna propojit to, co předešlý rok započalo, na co chceme navázat a co chceme zdokonalit. Předpona “re” je vždy spojena s významem něčeho, co se děje znovu či opětovně, stejně jako v našem případě ve spojitosti s reopeningem Invalidovny. Avšak nic se nikdy neděje úplně stejně, a i když občas bezesporu máme pocit, že žijeme ve stereotypu, nikoliv! Stačí se zastavit, rozhlédnout se a vnímat i drobné nuance. Každé umělecké dílo se bude odkazovat k jinému slovu s předponou “re”. Kombinací uměleckých děl s terminologií vzniká souhra zajímavých výtvarných příběhů, které nám mohou připomenout různé události či naše myšlenky odvrátit k určitým situacím. Myšlenku tohoto výstavního konceptu následně dotváří výběr oslovených umělkyň a umělců, jelikož se jedná o autory, se kterými jsme v loňské sezóně spolupracovaly. Jedná se o studentky a studenty Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.