3Kurátorky je kreativní platforma prezentující současné české umění.

Naším posláním je vytvořit prostor pro autentické umění, podporovat mladé tvůrce a rozšiřovat povědomí o aktuálním dění na kulturní scéně. Chceme vytvářet synergické místo, kde se lidé obohacují skrze dialog mezi uměním a společností a přispět tak k pestrosti pražského kulturního života.

Kreativní platforma 3Kurátorky vznikla během studií kurátorství. Kurátorský tým tvoří Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková, které se společně soustředí na interpretaci současného umění široké veřejnosti. Primární skupinou umělců, se kterými platforma spolupracuje, jsou studenti nebo čerství absolventi vysokých uměleckých škol, jelikož podpora tvorby mladých autorů, je jedním z klíčových záměrů 3Kurátorek.

3Kurátorky aktuálně dokončují obor Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Předtím Kristýna Hájková studovala obor Arts management a zastává tak komunikaci s veřejností i umělci a projektové řízení, Alžběta Horáčková je absolventkou oboru Prezentace a ochrana kulturního dědictví a je nejzdatnější ve tvorbě a zpracovávání teoretických textů. Diana Kněžínková absolvovala na Art & Design Institutu ateliér Intermédií, a proto má největší znalosti v oblasti výtvarných technik, v produkčním zajištění umělců a stará se o sociální sítě.

V současné době platforma spravuje další dva výstavní prostory. Po celý rok vede výstavní program Galerie Rampa v Ústí nad Labem, kde představuje cyklus výstav material times, zabývající se specifiky konkrétních materiálů v umělecké tvorbě. Dále realizuje výstavy ve foyer pražského postprodukčního a nahrávacího studia NAPA Records.

WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

Foto: Laura Mravčáková, Jan Poš, Petr Kubáč