Informace

Netradiční umělecké sdílení a tvořivé setkání pod vedením Zdenky Brungot Svitekové je otevřené všem zájemcům, i těm bez předchozí zkušenosti. Vstup zdarma.

Společná zkušenost je zaměřená na objevování lidského těla prostřednictvím těla Země, jeho formací a transformací. Navštívíme různé vrstvy těla, budeme se věnovat stavům či kvalitám pohybu, sílám a pohybovým možnostem, které jsou inspirované vnitřními pohyby Země, jejími různými složkami a procesy, které je formovaly.

Tento čas bude pozvánkou prozkoumat osobní příběhy, díky kterým jsme se stali tím, kým jsme. V první řadě to bude čas spojit se s vlastním tělem, čas na pohyb a tvořivý proces. Seminář se skládá z pohybově a tvořivě zaměřených setkání, během kterých budeme používat a tvořit partitury, aby si ke konci mohl každý vytvořit vlastní partituru, vlastní tanec – performativní zkušenost.

Co je to performance, kdy a jak probíhá performativní akt? Komu je určený? Tento seminář bude o vztahu k tělu, o vztahu k místu, o poznaní, že i v klidu existuje pohyb. Je určený každému, kdo se zajímá o tělo a pohyb. Každému, koho zajímá otevřít prostor pro hlubší porozumění a napojení s určitým místem. Porozumění i tělu Země, které vytvořilo prostředí a podmínky pro naši existenci.

Obsah a téma setkání vychází z mého výzkumu, který se zrodil ze zvědavosti a zájmu o geomorfologickou a tektonickou realitu území Slovenska. O jeho vznik a o geologické procesy, kterými toto území prošlo. Geomorfologie Slovenska je velmi složitá a komplikovaná, tvarovaly ji komplexní geologické procesy a události, které daly vznik krajině tak, jak ji známe dnes, a která se zároveň před našima očima neustále mění.

Tento výzkum byl a je fascinující cestou v prostoru a času, v hlubokém času historie Země. Ovlivnil moje chápaní hmoty, rozměrů, procesů, prostoru a času, ale i složitost na první pohled jednoduché otázky „co je to tu?“. Na její zodpovězení je potřebné zároveň odpovídat na otázku „kde?“ a kdy?“ Tanec – a pohyb – vnímám jako základní způsoby zakoušení života a existence ve světě se všemi jeho složitostmi danými přírodou a lidskou existencí. Věřím, že naše těla mají vnitřní inteligenci, která je výsledkem více než tří miliard let evoluce – od momentu vzniku první buňky. Místo získávání kontroly nad tělem a místy, která obýváme, máme možnost rozvíjet způsoby, jak jim naslouchat.

Co budeme potřebovat:

Prostor na pohyb (kde se cítíte dobře a máte prostor na soustředěnou koncentraci), čistý povrch a pohodlné oblečení. Dále papír, abyste mohli zaznamenat své myšlenky o procesu a partitury, které společně vytvoříme. Část semináře se, podle možností a v souladu s platnými opatřeními a obezřetností, bude konat venku. Podle dostupnosti a vlastní definice toho, co je příroda. Bude to chvíle pro performativní zkušenost a vytvoření vlastního tance, vlastní partitury. O partitury se následně vzájemně podělíme (jestli budete souhlasit). Vznikne tak řetěz drobných darovaných partitur, které mohou následně cestovat a inspirovat k pohybu a k tanci další.

Přihlášení:

Prosíme, přihlaste se nejpozději do 7.6. 2020 na e-mail lucie@altart.cz. Účast je zdarma.

Harmonogram: 

9.6. 18:00 – 20:00 | Pohyb

10.6. 10:00 – 13:30 | Pohyb + osobní vrstvení a odpoledne dobrodružství v přírodě. Performance pro tělo Země, což je práce každého zvlášť a zkoušení si principů. V případě nepřízně počasí se bude konat vevnitř.

11.6. 16:00 | Diskuze a společné vyhodnocení výsledků semináře

11.6. 19:00 | Prezentace pro veřejnost