Informace

25.-29.5. 2020 ● 10:00 – 17:00

Online kreativní laboratoř pro profesionální umělce pod vedením Nely H. Kornetové. Laboratoř je pro vybrané účastníky zdarma a komunikační jazyk bude přizpůsoben.

Koronavirus ovlivnil, ovlivňuje a bude ovlivňovat nás všechny. Jsme nuceni zůstat a pracovat doma. Je nám všem doporučeno dodržovat odstup. To je důvod, proč navrhuji dodržovat (KEEP) DIS-DANCE a spojit tak alespoň několik našich kreativních myslí a těl. Účelem tohoto workshopu / laboratorního projektu je udržet naši uměleckou komunitu aktivní a nechat se inspirovat současnou situací, se kterou se všichni během pandemie potýkáme. Je to také příležitost pro umělce, performery, tanečníky a jakékoliv další tvůrce udržet naše praktiky živé a aktivní. Společně budeme hledat způsoby, jak se přizpůsobit současné situaci, jak na dálku spolupracovat či oslovit širokou veřejnost. Doufám, že si tak navíc užijeme síly pospolitosti, společného úsilí a experimentů ve vztahu na dálku.

Struktura dne během laboratoře:

10:00 – 11:30 skupinové setkání na ZOOM, warm-up hlasu a těla, kreativní úkoly
11:30 – 15:00 individuální výzkum a oběd
15:00 – 17:00 skupinové setkání na ZOOM, sdílení výzkumu a reflexe

Každý den začneme tím, že si společně zahřejeme tělo, hlas a mysl. Poté začneme experimentovat s různými úkoly a zkoumat naši fyzičnost a muzikálnost ohraničenou objektivem fotoaparátu. Odpovědi budeme hledat samostatně, společně je pak reflektovat a reagovat na ně. S účastníky budu sdílet některé nástroje pro editaci videa a kompozici. Účastníci dostanou jednoduché pokyny, pravidla hry a poté vytvoří krátké originální site-specifické tance a zvukové krajiny a zaznamenají je na jakékoli dostupné zařízení (telefon, počítač atd.). Tyto tance a zvukové kompozice budou svým způsobem oslavou naší kreativity a potřeby pohybu v době sociálního distancování. I když spolu nemůžeme fyzicky tančit nebo zpívat, zkusíme to na dálku skrze online platformy. Laboratoř bude taky oslavou míst, ve kterých v těchto dnech trávíme většinu svého času – ať už je to doma, v lese, v parku nebo městských ulicích – v bezpečné vzdálenosti od davů. Osobně se na tuto laboratoř dívám jako na improvizaci nebo hudební jam na dálku. Otázkou zůstává, je-li to vůbec možné?

Na závěr naší Laboratoře všechny pohybové a hudební video sekvence natočené účastníky (spolupracovníky) sestříhám do jednoho videa. Ke střihu budu přistupovat jako k choreografii všech existujících pohybů a zvuků, které nakonec vytvoří jednu větší kompozici. Společné video budeme prezentovat 1. června online.

Laboratoř je otevřena pro 10 účastníků, kteří jsou otevřeni spolupráci a mají chuť aktivně pracovat se svým tělem, hlasem a myslí. Laboratoř bude probíhat v angličtině nebo češtině nebo obojím, to záleží na vybraných účastnících. Můžete se připojit fyzicky v Invalidovně anebo online.

Napište, prosím, větu nebo krátký odstavec o své motivaci, proč se chcete do laboratoře zapojit na e-mail lucie@altart.cz do soboty 23.5.