Informace

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. pořádá již pravidelně diskuze reflektující taneční díla, a to jako doprovodný program festivalu Česká taneční platforma.  ALT@RT chce letos využít přítomnosti evropských expertů na taneční reflexi a navázat na „Choreografické fórum“ dvoudenním seminářem zaměřeným na možnosti a důležitost zpětné vazby v tvůrčím procesu.

Ateliér je určen tanečníkům, choreografům, studentům tance, kritikům a všem, kteří se jakýmkoli způsobem účastní tvůrčího procesu spojeného se vznikem choreografického díla.

Téma: Budeme se zabývat jedním z aspektů  choreografické tvorby – využitím prostoru v choreografii a naší schopností přizpůsobit se natolik odlišným prostorům, jakými jsou divadelní jeviště, taneční sál, prostor neurčený pro tanec – městský prostor – či formát videa.

Průběh stáže: Jean bude vycházet z ukázek choreografií na videu, na základě kterých představí úvodní reflexi na téma využití prostoru v choreografii. Zároveň budeme analyzovat i práci jednoho z českých choreografů, který nám poodhalí v živé ukázce svůj způsob práce.

Mimo výše popsané se budeme během workshopu zaobírat těmito otázkami:

  • Jakým způsobem sbíráme informace a inspirační zdroje pro tvorbu projektu ?
  • Jak vybrat správné nástroje pro tvorbu (improvizace, choreografický zápis, text apod.) ?
  • Jak správně vybrat prostor, ve kterém je dobré dílo prezentovat ?

Během stáže budou účastníci vyzváni k aktivní účasti – ve formě hledání inspiračních příkladů existujících děl vztahujících se k tématu prostoru, společným uvažováním nad prezentovanými tématy i osobními otázkami.

Stáž bude probíhat v angličtině – její dostatečná znalost je tedy podmínkou k účasti.