Informace

Cena do 28.2. 2018: 3,000 Kč / studenti 2,500 Kč

Cena po 28.2. 2018: 3,500 Kč / studenti 3,000 Kč

Tento workshop zkoumá vztah mezi hlasem a pohybem. Každý den začneme hlasovou lekcí, abychom povzbudili svobodné a sebevědomé používání hlasu – ve zpěvu i v mluveném slovu. Pokračovat budeme fyzickým cvičením založeným na filozofii Flying Low a především na roli hlasu, který povzbuzuje zkoumání jasnosti, úmyslu, síly a fyzického detailu. Dopolední zkoumání hlasu a pohybu bude pokračovat tvořivou lekcí, v rámci které budeme zkoumat tělo jako prostředek komunikace a vyprávění. Improvizace i konkrétní zadání nám pomůžou nahlédnout do důležitosti fyzického jazyka, záměru a autenticity v představení. Hravé, povzbuzující a upřímné prostředí nabídne možnost najít nové výzvy, které nám umožní být v představení silnější.

Prosím, přineste si pohodlné oblečení, kolenní chrániče a sešit.

Hannes žije v Londýně. Spolupracoval s mnoha umělci a soubory, mj. William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne McGregor, Akram Khan, Fabulous Beast Dance Theatre či Punchdrunk. V letech 2007 – 2016 spolupracoval jako tanečník se světoznámým souborem DV8 Physical Theatre, od roku 2014 i jako umělecký asistent. Vytvořil vlastní choreografie pro Munich Dance Festival, The Onassis Cultural Center v Aténách a Susanne Linke Dance Company. V roce 2015 byl oceněný jako jeden ze 100 nejvlivnějších inovátorů v britských kreativních průmyslech.

www.hanneslangolf.com