Informace

3.10 – 6.10.2020

Rozvrh:

3.10. 10:00 – 18:00 Impuls Florent a Laura
4.10. 10:00 – 17:00 Impuls Aino a Interaktivní přednáška Barbary
5.10. 10:00 – 18:00 Impuls Bartosz
6.10. 10:00 – 13:00 Jam Session a diskuze (dobrovolné)

Otevřená zkouška / prezentace: 9.10., 18:00

s Florentem Golfierem / tYhle (FR/CZ), AINO (GER/RUS), Bartoszem Ostrowskim (PL), Laurou Brechmann (GER), Prof. Dr. Barbarou Mertins (CZ/GER)

Max. 10 účastníků, vstup zdarma. Registrujte se prosím e-mailem na lucie@altart.cz

Babylonská laboratoř bude zkoumat různé úrovně mnohojazyčnosti. Skrze pohyb a práci s hlasem se budeme soustředit na náš vztah k jednotlivým jazykům, na způsob mluvení a na mnohojazyčné myšlení. Laboratoř otevře experimentální prostor pro setkání, diskusi a výzkum. Chceme stírat hranice, chceme se spolu se všemi našimi jazyky dostat do pohybu a hravě prozkoumat nejednoznačnost pohyblivého světa.

Laboratoř volně navazuje na projekt babylonská trilogie Florenta Golfiera, jehož první díl byl představení Zápas s jazykem. Projekt koordinují a vedou Florent Golfier (tYhle) a Laura Brechmann jako dlouhodobý kolaborativní umělecký výzkum, který má za cíl podpořit sociální a kulturní vývoj a různorodost.  Pokaždé zvou další umělce z jiných oborů a zemí. Do Prahy pozvali výtvarnou umělkyni AINO, tanečníka Bartosze Ostrowského a psycholingvistku Prof. Dr. Barbaru Mertins.

Laboratoř je otevřená všem účastníkům se zkušeností s tancem, divadlem nebo performativním uměním. Zároveň se přizpůsobíme potřebám a zájmům účastníků.

tYhle/Florent Golfier

Florent Golfier je tanečník, performer a choreograf narozený ve Francii, v současnosti působící v České republice. Studoval činohru v Nancy a následně v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU. Spolu s Lukášem Karáskem, Marií Gourdain a Zuzanou Režnou založili kolektiv fyzického divadla tYhle, v němž jako performer a choreograf vytvořil devět představení. Spolupracoval s choreografy jako Karine Ponties, Kitt Johnson, Vít Neznal, Linda a Mathias Straub a Ondřej Holba. Jako umělec se soustředí na křehkost, kterou máme každý v sobě a ze které čerpáme inspiraci, upřímnost a sílu. Vede své okolí k tomu, aby křehkost přijalo jako cennou součást sebe sama. S tímto uměleckým přístupem hledá způsoby, jak propojit iniciativy napříč obory s cílem pracovat na přijetí a upřesnění současných a budoucích identit každého z nás. Jeho poslední projekt Babylonská trilogie pokračuje sérií pohybově-lingvistických laboratoří, která vzniká ve spolupráci s česko-německou psycholingvistkou Barbarou Mertins Ph.D.

AINO

AINO ve své tvorbě zkoumá lidské osobnosti, původ našich emocí a chování a jeho spojení s naší hmotnou realitou. Vyrůstala v Rusku a žije v Německu. AINO je multidisciplinární umělkyně působící v oblasti vizuálního umění, instalace a performance. AINO studovala architekturu v Rusku a Německu. Její fascinace architekturou ovlivňuje její uměleckou tvorbu. Pomocí nových technik a sofistikovaných konstrukcí vytváří opticky křehká díla. Přesnost detailu jsou základními charakteristikami její práce.

Bartosz Ostrowksi

Bartosz Ostrowski je choreograf, tanečník, performer. Absolvent Akademie divadelních umění v Krakově, varšavského tanečního oddělení a PACAP ve Forum Dança Lisabon. Jeho tvorba se vyznačuje koexistencí řeči a tance v přímém dialogu s publikem. Autor sól walkie_talkie, REFUGEE TALKS a kolektivních děl Secondhand ’68, Individual Concert a Seagull: Five seconds from Chekov with dotcompany. Spolupracuje mimo jiné s Dianou Niepce, Cezary Tomaszewski a kainkollektiv. V Babel. Rezonance jazyka zkoumá jazyk jako anatomickou strukturu těla. (ostrowskibartosz.com)

Laura Brechmann

Performerka, divadelní kritička a teoretička Laura Brechmann vystudovala divadelní a filmovou vědu na univerzitě JGU v Mohuči a poté získala magisterský titul ze scénického výzkumu na Univerzitě v Bochumu. V roce 2018 vytvořila autorské představení “první závrať”, které uvedla v Německu i v České republice v pražském studiu ALTA. Dále pokračovala tvorbou inscenace “Bahr belá mà” a učením divadelní vědy na univerzitě JGU v Mohuči. V roce 2020, spolu s Florentem Gofierem a Barbarou Mertins, organizovala a vedla týdenní dílnu na téma “mnohojazyčnost” na univerzitě v Dortmundu.