“Studio Performance Art”, zkráceně SPA, je novým programovým cyklem Studia ALTA zaměřeným na performance art, který každý měsíc přináší performance a diskuze otevřené odborné i široké veřejnosti. SPA zkoumá médium, které se některým může zdát málo známé a marginální; jiným jako elitářské, přístupné pouze specialistům z oboru. Záměrem cyklu je zpochybňovat, co se o performanci říká, a představovat tuto formu jako komplexní umělecký druh, který může nabývat mnoha různých podob. 

Principy jednotlivých událostí “Studia” jsou ukotveny v otevřenosti, experimentu a dialogu. Jak naznačuje zkratka “SPA”, česky “LÁZNĚ”, důraz je kladen na vzájemnou péči, na očistný a katarzní účinek umění a vzájemného setkání. 

Cílem cyklu je nejen prezentovat umělce*umělkyně pracující v oblasti performance, ale také vytvářet prostor pro odlišné kurátorské přístupy. Naším záměrem je zpřístupnit kurátorskou pozici, umožnit novým aktérům*aktérkám vstup na scénu a poskytnout tak prostor k rozvoji individuálních kurátorských praxí. 

V rámci open callu hledáme umělce*umělkyně, teoretiky*teoretičky, kurátory*kurátorky či kolektivy, kteří*které by měli*y zájem o kurátorování vlastní události v rámci cyklu. Upřednostněni budou zájemci*zájemkyně, jejichž hlasu či přístupu nebyl dosud dán dostatečný prostor. Nevyžadujeme profesní kurátorkou zkušenost, ale hledáme ty, pro které je kurátorství v oblasti performance potenciálem k osobnímu rozvoji a podnětem k novým dialogům a spolupracím. 

Celkem budou vybráni 2 kurátoři*kurátorky či kolektivy, jejichž úkolem bude připravit jednu ze dvou událostí (tedy jeden*jedna vybraný*á připraví jednu událost). 

Přesto, že chceme nechat přizvaným kurátorům*kurátorkám a kolektivům co největší volnost v přístupu, je třeba vzít v úvahu samotný cyklus SPA, jehož se stanou součástí a se kterým by tedy měly přihlášené koncepce pracovat.

PODMÍNKY

– Koncipovaná událost se může odehrávat ve vnitřních prostorech a sálech Studia ALTA, stejně tak, jako ve veřejném prostoru či online. Je možné prezentovat lokální (pražské i mimopražské), i mezinárodní umělce*umělkyně a jejich participaci je možné spojit s krátkodobou rezidencí (2 – 5 dní).

– Události budou vznikat ve spolupráci s kurátorským týmem SPA.

– Rozpočet na událost pro umělecké honoráře je 4.000,- (v rámci koncepce je nutné brát tuto finanční realitu v úvahu).

– Honorář pro kurátory*kurátorky je 4.000,-

– Studio ALTA může dále pokrýt cestovní náklady (do výše 1.000,-), zajistit ubytování a pokrýt drobné náklady na spotřební materiál.

– Studio ALTA rovněž poskytne technické zajištění celé události, produkci, propagaci a PR.

HARMONOGRAM

– deadline open callu 16. 05.

– výsledky do 06. 06

– 1. událost se uskuteční 4. 8.

– 2. událost se uskuteční 15. 9.

Q&A

V případě otázek či nejasností, bychom rádi pozvali všechny zájemce*zájemkyně ke skupinovému online meetingu, který se uskuteční 3.5. od 19:00 prostřednictvím platformy ZOOM. V rámci tohoto neformálního setkání bude prostor pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů spojených s open callem, procesem výběru, cyklu SPA nebo pro setkání a seznámení se s kurátorským tandemem SPA, Antonínem Brindou a Petrem Dlouhým.

LINK na Q&A call: https://bit.ly/3myabf8
Meeting ID 980 8607 8509
Passcode 185703

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášky prosím posílejte prostřednictvím online formuláře zde, anebo zašlete vyplněnou přihlášku ve Wordu na e-mail petr@altart.cz do 16.5. 2021.