Termíny

15.12.2021 / 19:30
16.12.2021 / 19:30
23.11.2021 / 19:30

Informace

Performativní ne-sólo

Neberte tohle jako anotaci. Už mě nebaví předstírat, že vím, co dělám. Vznik „Mnohodince“ jsem iniciovala já, Lucia Kašiarová, a i přesto si „já“ nepřijdu jako jedinec, ale Mnohodinec. Co to vlastně znamená?

Výchozím bodem v mé tvorbě a životě je „mnohodinost“. Zajímá mě, jak se společně dívat na prolínání osobních a obecných zkušeností. Kde končí jeden a začíná druhý? Skrze mé tělo, hlas a představivost hledám a aplikuji metody, jak ono prolínání zhmotnit a nahlédnout – jak mít svou vlastní autonomii a přece se prolínat v mnohodinosti. Náhoda, chyba, superpozice, tanec, fyzika, vesmír a pohyb jsou pro mě výchozím bodem k akci. Slovem i tělem.

Kolik čtverců musím nakreslit, aby vznikl kruh?

Jak daleko musím být, abych viděla sama sebe?

Jak blízko musím být, abych viděla celek?

Během procesu vzniku jsem si dopisovala s dramaturgy projektu, Jiřím Šimkem a Sárou Arnstein, a chtěla bych s vámi tuto část sdílet (neupravováno, vyňato z konverzace):

J a S: přemýšlím k čemu to vlastně je… Myslím, snažit se o nějaký propojení… Když se dneska podíváš kolem sebe, je vidět, že to čemu dneska říkáme „spojení“ je ve skutečnosti rozpojení. Rozpojení is the new black. Jasně, všechno ovlivňuje všechno, ale pokud to tak doopravdy je… tak to taky znamená, že všechno je taky trochu nic. Respektive je to o nějakým podívání se sám/a sobě (nebo nám) všem do očí a řečení si to. Přijmutí, že jsme taky možná k ničemu. Anebo, že ta vize o propojení je možná utopie a jestli se nepletu, tak ještě nikdy žádná utopie nefungovala.

L: Hele, Black is black, upsidedown, ven dovnitř – ano jsme zbyteční, respektive je fajn si připomínat, že „nic“ neznamená nic. Ale zároveň každý náš krok, nádech, výdech je důležitou součástí života. Proč? PROTO. Protože co je. JE. A nemůže nebýt. Jsme a tím pádem neseme odpovědnost za vývoj celku. V minimálu za sebe a své nejužší, nejbližší okolí. O to víc nám dnes může pomoct zvědomovat si jakkoliv i uměním, že nejsme sami, protože spousta z nás se tak může cítit a cítí.

Mnohodinec je kolektivní tvorba umělců, která skrze konkrétní tělo Lucie Kašiarové přináší na jeviště neuchopitelná fakta a vytváří prostor, v němž neexistuje minulost ani budoucnost. Prostor, ve kterém lze na malou chvíli společně čelit nevyslovitelnému, nedořečenému, neuchopitelnému. Přičemž smysl tkví v „čelení“ nikoliv ve sdělení nebo v závěru, ke kterému jsme zrovna teď společně došli nebo dojdeme.

Části procesu vzniku jsme zaznamenali v podobě jednoduché webové prezentace – mnoho.ufftenzivot.cz.


► INFORMACE PRO DIVÁKY

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

● V roce 2021 jsou všechny akce pořádáné Studiem ALTA zdarma! ●

VSTUPENKY:

23.11 https://goout.net/cs/mnohodinec/szkjgfs/

15.12. https://goout.net/cs/mnohodinec/szsotjs/

16.12. https://goout.net/cs/listky/mnohodinec/nyjl/

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem! 


Idea, koncept: Lucia Kašiarová
Tvůrčí tým: Sára Arnstein, Jiří Šimek, Tomáš Vtípil, Magdalena Vrábová, Lucia Kašiarová
Umělecká podpora: Peter Šavel
Koprodukce: Ufftenživot (Tereza Tomášová) a Studio ALTA
Rezidence: NKC Záhrada, Švestkový dvůr (v rámci výzvy Nové Sítě), Zámek Žďár nad Sázavou
Poděkování: Jan Tyl
Inscenaci finančně podpořilo MKČR a MHMP

Foto: Magdaléna Vrábová