Informace

“Jsme zpomalené zvukové a světelné vlny, chodící klubko frekvencí naladěných na vesmír. Jsme duše oděné do posvátných biochemických oděvů a naše těla jsou nástroje, přes které naše duše hrají jejich hudbu.”

Albert Einstein

V představení Kvint et Sense – vedeni poznatkem, že vše kolem nás a v nás je vibrující hmota – se stáváme prostředkem pro manifestaci všech vibrací, které nás obklopují. Snažíme se povzbudit a podpořit různorodost mezi námi, vytvářet prostor, ve kterém může zaniknout hierarchie. Nikdo z nás není důležitější než ostatní, i když jsme bezmezně každý jiný.

Hudba, spolu se vzpomínkami a možnostmi zapsanými v prostoru a času, spolu s vámi a vaším prožitkem, proniká našimi těly a dává nám tvar, hýbe námi. Přecházíme z jedné manifestace do další. Stáváme se emocemi a obrazy, které po staletí formovaly lidstvo. Stáváme se osobními příběhy a pocity, které v sobě nese každý jednotlivec. Stáváme se částicemi, které se hýbou, expandují, tříští se.

Kvint et Sense je prostor, v němž se my – tanečníci – dáváme k dispozici věcem, které nás všechny neustále obklopují, ale které zároveň nedokážeme pochopit. Vytváříme tak možnost pro to, aby tyto aspekty naší každodennosti mohly být procítěny, vnímány, postaveny do popředí. Otevřít smysly a cítit tanec, který vzniká a existuje mezi námi, námi a vámi, námi a hudbou, mezi planetami, mezi částicemi…

“Hvězdy budou mít poslední slovo a zazáří silněji než Země
Zavolám ti/Upokojím tě, až Slunce dovrší svou poslední hodinu”

Coleen

Koncept: Peter Šavel
Tvorba: Martina Hajdyla Lacová, Tereza Ondrová, Eva Priečková, Lucia Kašiarová, Renan Martins de Oliveira, Peter Šavel
Tančí: Eva Priečková, Lucia Kašiarová, Renan Martins de Oliveira, Peter Šavel
Hudba: Tomáš Vtípil a kol. (Jana Vondrů, Pavla Klusová – zpěv, Petr Fučík – bicí, Pavel Zlámal – saxofon, Tomáš Vtípil – housle, elektronika, perkuse, koncept, aranž)
Světelný design: Zuzana Režná
Produkce: ME-SA / Jiří Hajdyla
Koprodukce: Studio ALTA
Za podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Prahy, ALT@RT

Foto: Vojtěch Brtnický