Termíny

20.08.2020 / 19:00

Informace

21.8. – 13. 9. 2020

Vernisáž: 20. 8. 2020 od 19:00

Galerie 3Kurátorek

Otevírací doba Galerie 3Kurátorek je čtvrtek–neděle 15:00–19:00.

Srdečné vás zveme na kolektivní výstavu ŽENY prezentující unikátnost i podstatnost ženské pospolitosti a soudržnosti, jež se staly klíčovými pojítky mezi vybranými autorkami i 3Kurátorkami.

Spolupráce mezi ženami je v českém a umělecko-historickém prostředí stále spojována s čímsi marginálním. Je synonymem nedůvěřivosti, nestability, možná i pochybnosti. Účelem výstavy není představit autorky, které se ve své tvorbě zaměřují primárně na feministická témata či direktivně pracují s náměty ženství, i když bezpochyby se výstava dotýká problematiky genderu, jelikož u většiny autorek se gender promítá do jejich práce jako téma či východisko. Výstavnímu konceptu jde zejména o deskripci jejich individuálních osobností, které získávají na síle právě v momentu vzájemné feminní diskuze, spolupráce i konfrontace jejich artefaktů přímo ve výstavě. Výstava se taktéž dotýká diskutabilního pojmu “ženské umění”.

V rámci výstavního konceptu se představí autorky dvou generací. Mladší zastupují Anna Wyrwová (*1997) a Jana Svobodová (*1995), starší prezentují Tereza Štětinová (*1987) a Lenka Chánová (*1985). Vystavující umělkyně se neostýchají prezentovat svou křehkost a nejniternější pocity, které bezpochyby zapadají do ženských elementů. Proto autorky svými artefakty zprostředkovávají různé perspektivy ženské spolupráce, ovšem vždy je patrná jejich odlišná a originální myšlenková cesta pramenící z jedinečných životních stanovisek i příběhů. Umělecké výrazy jednotlivých autorek se zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický projev, přítomného ženského ducha, cílevědomost, píli, cit pro detail a zejména uvědomělost síly v ženské kooperaci.

Kurátorky: Alžběta Horáčková, Diana Kněžínková a Kristýna Hájková
Grafické zpracování: Trang Erika Nguyen Thu

Výstava bude doplněna o doprovodné programy, o kterých budete průběžně informováni.

Výstava vznikla pod záštitou Studia ALTA a za podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Iniciativy pro Invalidovnu.