Termíny

14.10.2021 / 18:00

Informace

VZTAHY FUNDUS UTOPIE

Druhá část výstavy, která reflektuje podoby současné scénografie. 

Sedm scénografek, scénografů a divadelních kolektivů se setkává podruhé; tentokrát v prostorách Studia Alta – v pražské Invalidovně. Ve výstavním prostoru diskutují o principech divadelně-scénografické tvorby, o svých naplněných i nenaplněných vizích v minimální (téměř absenční) podobě. Scénografie jako artefakt, scénografie jako idea, scénografie jako kolektivní praxe je tentokrát prezentována téměř výhradně prostřednictvím audiovizuální formy. Z hledišť, jevišť, fundusu, skladů a dílen se vracíme zpět do hlav scénografů, k idee a utopii. 

První část výstavy proběhla v brněnském OC Dornych díky spolupráci se scénou Terén, která je součástí Centra experimentálního divadla.

Vedle Pavla Beranové, Michala Cába, Handa Gote, Zuzany Scerankové, Matěje Sýkory, Martiny Zwyrtek a Spolku divadelních ochotníků Sedlčany je věnován prostor vzpomínce na Petra Matáska.

Výstava VZTAHY FUNDUS UTOPIE navazuje na tradici národních přehlídek Salón české scénografie, které byly pod různými názvy pořádány již od roku 1977. Formát, v němž v předchozích ročnících prezentovali vystavující svá díla individuálně, se letos transformuje v tematicky a kurátorsky zaštítěnou výstavu.

Kurátorky & kurátor: Amálie Bulandrová, Anna Chrtková, Jan Matýsek

www.vztahy-fundus-utopie.cz

 

26.10. 16 – 18: 00

VZTAHY FUNDUS UTOPIE

doprovodný program výstavy, neformální diskusní setkání na téma PQ 2023

 Výstavní projekt Salon české scénografie, s letošním názvem VZTAHY FUNDUS UTOPIE, se po své brněnské části uskuteční ve dnech 15. – 26. 10. v Praze ve Studiu Alta.

V poslední den výstavy proběhne její doprovodný program, neformální diskusní setkání na téma Pražské Quadriennale 2023, které navazuje na tradiční výstavní symposia Poločas rozpadu

Salon české scénografie a PQ lze vnímat v obdobném kontextu, jako tuzemskou a mezinárodní platformu pro tematizaci scénografie coby specifické umělecké disciplíny, s takřka 50 letou tradicí (první PQ se uskutečnilo v roce 1967; Salony se s pauzami pořádají od roku 1977).

Právě PQ je proto také hlavním tématem doprovodné akce pražské výstavy VZTAHY FUNDUS UTOPIE, jejíž kurátoři jsou mj. laureáty Ceny za imaginaci doposud posledního ročníku PQ 2019.

Jak bude vypadat PQ 2023?

Jak se proměnil formát, v němž se vystavuje scénografie?

Jak nepředstavovat pouze scénografické osobnosti, ale i samotnou scénografii coby multimediální disciplínu? 

O naznačených tématech budeme diskutovat s Markétou Fantovou, absolventkou oboru scénografie na pražské DAMU a oboru divadelního designu na Wayne State University v Detroitu, uměleckou ředitelkou Pražského Quadriennale, a hlavní manažerkou PQ Michaelou Buriánkovou.

Doprovodný program se uskuteční přímo ve výstavě, v přízemí západního křídla karlínské Invalidovny, kterou lze navštívit od 15. do 26. října denně od  14:00 do 20:00 hodin. Vstup je zdarma. 

► INFORMACE PRO DIVÁKY

● V roce 2021 jsou všechny akce pořádáné Studiem ALTA zdarma! ●

            Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

VSTUPENKY: https://goout.net/cs/vztahy-fundus-utopie/szmipas/

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!