Termíny

03.07.2020 / 18:00

Informace

V současné době probíhá výzkum, generování textového, pohybového a hudebního materiálu. Zkoumáme intenzivně směry, kam se naše téma bude hlouběji ubírat.

Love song. Melodie. Refrén. Slova. Příběh. Vztahy. Láska. Emoce. Obraz.

Populární písně, stejně jako celý hudební průmysl, ovlivňují zeširoka náš život, ať chceme nebo nechceme. Pop stars, zpěvačky, zpěváci a skupiny pro nás představují vzory a ikony, ke kterým se v různých etapách svého života a vztahů upínáme. Mohli bychom stejně mluvit i o filmu jako médiu, které nás ze všech stran ovlivňuje a podsouvá nám různé předobrazy reality a vnímání lásky. Ale v čem je tak specifická hudba? Do jaké míry jsme složeni ze znaků a střípků toho jak nás hudba ovlivňuje? A jak nás ovlivňuje fenomén videoklipů? Poskytuje nám různorodé předobrazy o vztazích a lásce, ke kterým máme tendenci se následně vztahovat. Jak důležitou roli v našem životě hraje právě toto médium? Jakými nositeli informací a hodnot se pak stáváme my? 

Po ukázce následuje diskuze. Vstup zdarma.

 

Tvůrčí tým v abecedním pořadí: Sára Arnsteinová, Kateřina Císařová, Lucia Čižinská, Nataša Mikulová, Natálie Rajnišová, Bára Zmeková.
Produkce: Tereza Tomášová
www.ufftenzivot.cz

Rozhovory s tvůrkyněmi na naší podcastové platformě www.zivotonair.cz  o hraní, o tom být divadelní tvůrce, a o obvyklých stereotypech spojených s herectvím. Rozhovory moderuje Jiří Šimek.

Nataša a Lucia: https://zivotonair.cz/episodes/natasaalucia 

Kateřina: https://zivotonair.cz/episodes/kata