Termíny

15.09.2021 / 19:30

Informace

PERFORMANCE A LIVE CINEMA

Živá audiovizuální performance KittyInTheGarden je výpravou do nitra hardware a software, který je v reálném čase propojován s animací a prostorovým zvukem. Použité technologie vás, spolu s animacemi na hranici virtuálního a reálného světa, zavedou do imaginativních fantastických krajin a intuitivních myšlenkových prostor, které vznikají jako herně-hudební aplikace a odráží tak autorův přístup ke zkoumání lokalit, sběru dat a vývoje. 

Představení pro cyklus SPA zve diváky do prostor Invalidovny, kde vytváří živé site-specific kino, které navazuje na dlouhodobý performativní projekt Jakuba Krejčího KittyChaosPlanet. Po představení bude následovat diskuze, která umožní hlubší ponoření do tématu události a nabídne reflexi společně prožité performance.

Umělec: Jakub Krejčí

Jakub Krejčí je absolventem Centra audiovizuálních studií na pražské FAMU a mediální umělec zaměřující se na pohyblivý obraz, zvuk, VR a narativ. Dlouhodobě pracuje se zvukem a obrazem v jejich interaktivních formách a jejich aplikaci v reálném prostoru. V současnosti se zabývá také uměleckým výzkumem na Famu, kde využívá herní platformy a metody hudebního programování k vývoji aplikací na pomezí her, umění a designu. 

www.kittychaosplanet.org

Kurátorka: Petra Widžová

Projekty a kurátorské koncepty Petry Widžové nejčastěji ohledávají možnosti propojení s prostředím a kontextem, pro které jsou vytvářeny. Často jde o práci s alternativními výstavními prostory, site-specific díly a veřejným prostorem. Typické je pro ní hledání nových cest ke zprostředkování současného vizuálního umění a možností navození dialogu s divákem v neobvyklých kontextech a situacích. Připravovaný projekt pro programový cyklus SPA rozvíjí možnosti propojování kontextu historických budov a současného vizuálního umění.

Kurátoři cyklu SPA: Antonín Brinda & Petr Dlouhý

► INFORMACE PRO DIVÁKY

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

https://goout.net/cs/studio-performance-art-performance-a-live-cinema/szjuhtr/

● V roce 2021 jsou všechny akce v ALTĚ zdarma! ●

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!