Termíny

16.06.2021 / 18:00

Informace

Pozornost další události ze série SPA – Studio Performance Art se zaměří na vztah mezi médiem performance a časem.

Právě čas hraje v prezentacích tzv. živých uměních, ve kterých mají jednotlivé akce více či méně jasně ohraničenou délku trvání, klíčovou úlohu. Ať už je performance předváděna pouze jednou nebo opakovaně, situace společného zážitku umělců*umělkyň a publika je neopakovatelná. Některé tvůrci*tvůrkyně tuto základní danost cíleně zkoumají a vytváří akce, které mohou trvat několik hodin, dní či dokonce i několik let. Pro performance takového druhu se vžila označení “(long) durational art/performance” či “endurance art”, v českém kontextu zatím bez ustáleného překladu.

Živé akce, jejichž délka přesahuje v kontextu západních zemí ustálenou časovost divadelního představení či ”celovečerního” filmu, nejsou v rámci média performance neobvyklé. Na takové “dlouhočasové” umělecké práce je možné nahlížet jako na podskupinu umění performance, která klade zvýšené nároky nejen na performujícího, ale také na diváky. Zve ke zklidnění, koncentrované, ale zároveň fluidnější pozornosti; odvádí od normalizovaného pojetí času a tím otevírá dveře pro přehodnocení způsobů, skrze něž nad fenoménem času přemýšlíme v našich každodenních životech.

V rámci “Performance a času” představí své několik hodin trvající akce Darja Lukjanenko (ve formě kolektivní performance) a Matěj Frank.

Vstupte s námi do jiného času!

Akce je jazykově bezbariérová. Vstup zdarma. Prosíme o dodržování hygienických opatření. ◄