Termíny

12.10.2023 / 16:00-22:00

Informace

Jít hlouběji, ponořit se, proplést se s ostatními, vyměňovat vědomosti, zdroje, zkušenosti. Nebýt o samotě. 

Je nás ve skutečnosti mnoho, kteří pracujeme v médiu umělecké performance. Byť nejsme tolik vidět a slyšet, utváříme spodní proud kulturního dění. Někdy je těžké si nás všimnout, někdy o sobě sami navzájem nevíme. 

Společně s mezinárodním festivalem 4+4 dny v pohybu kypříme půdu a otevíráme ji k setkání mezi publikem a uměním performance, mezi jednotlivými tvůrci a tvůrkyněmi. Chceme tak dát prostor kořenům našich sítí (kontaktům), kořenům našich uměleckých aktivit, aby se propojily. Zveme proto jak individuální umělce a umělkyně z Čech i ze zahraničí, tak i reprezentanty významné performanční platformy PAErsche podporující více než 30 umělců z celé Evropy. 

Každý proces zakořenění a propojování potřebuje především dostatek času. Proto vytváříme šest hodin trvající událost. Přizvaní umělci budou prezentovat svou práci rozloženou v tomto širokém intervalu a publikum zveme, aby do proudu uměleckého dění vstupovalo a vystupovalo podle své volby.  Jak se promění naše porozumění druhým, jak budeme vnímat dotek tvorby, pokud tomu doteku dáme čas?  Kolik pozornosti jsme schopni si věnovat? A kolik času potřebujeme, abychom mohli zakořenit a propojit se?  

Umělci*umělkyně: PAErsche: Marita Bullmann [Essen] & Christiane Obermayr [Kolín nad Rýnem], Hsu Yi Ting  [Taiwan], Inger-Reidun Olsen [Oslo], Denis Baštuga & Adam Michálek, Darja Lukjanenko

Kurátor: Petr Dlouhý

~

jazykově bezbariérové

~

PROGRAM

Během programu se stanou dvě otevřené performance situace. Práce umělkyň se rozprostře v čase, bude se vyvíjet, vrstvit, jednotlivé akce budou mezi sebou interagovat a vy je můžete pozorovat, jak dlouho budete chtít. Čajová ceremonie bude vložený moment, kdy budete moct vstřebat některé své zážitky skrze pití čaje. V polovině události bude pauza. Darja Lukjanenko vás provede společným odpočinkem – a společným sněním. Poté se znovu naváže otevřenou situací. V podvečer budeme podávat polévku, kterou budeme společně vařit v průběhu večera. Závěrečným aktem – rituálem nás provede Inger-Reidun Olsen.

Do události je možné vstoupit kdykoliv a kdykoliv z ní odejít. Není potřeba zůstat po celý čas. Čím více se do akce ponoříte, tím víc vám může nabídnout. V prostoru se můžete volně pohybovat. Vybrat si své místo. Chodit dovnitř sálu, kde se odehrávají umělecké práce, a vydechnout si ven na zahradu nebo se občerstvit na samoobslužném baru.

Pro společný odpočinek budou v prostoru připravené karimatky, polštáře, deky. Neváhejte si však přinést cokoliv, co vám bude příjemné.

~
16:00-18:00 PERFORMANCE SITUACE 1 [Marita Bullmann & Christiane Obermayr, Hsu Yi Ting, Inger-Reidun Olsen]

17:15-17:45 ČAJOVÁ CEREMONIE [Petr Dlouhý]

18:00-19:00 PAUZA: SPOLEČNÝ ODPOČINEK/SNĚNÍ [Darja Lukjanenko & ostatní spáč*ky]

18:00-21:00+ PERFORMANCE SITUACE 2 [Marita Bullmann & Christiane Obermayr, Hsu Yi Ting]

19:30-20:00+ VEČEŘE! [Inger-Reidun Olsen & a všichni, kdo vařily*i]

21:00:22:00 CLOSING RITUAL [Inger-Reidun Olsen & přítomní]

Denis Baštuga & Adam Michálek bohužel z důvodu nemoci nevystoupí.