Termíny

16.11. 2019 / 19:30

Informace

Jungle vytváří pomocí tance, divadla a storytellingu surreální, byť stále smyslový příběh čtyř postav, které se snaží přežít a najít útočiště v postkoloniálním světě – ve světě ohroženém novým lídrem, ve světě, v němž vaše činy ovlivňují a zamořují vše kolem vás.

Jungle sleduje putování čtyř postav – traumatizovaného amerického vojáka Billyho, venezuelského transvestity Carmen, ztracené misionářky Teresy a britské feministky Vicky. Rozporuplnost postav by mohla být symbolem celého národa či jedné individuality. Společně i osamoceně se čtveřice potýká s výhrůžkami, destrukcí, utrpením a porážkou, jsou pod kontrolou i kontrolující.

Postavy jsou nuceny tančit až do naprostého vyčerpání a hledat smysl svých existencí v postkoloniálním světě.

VSTUPENKY

TRAILER 

Pink Mama Theatre je nezávislý evropský divadelní a taneční soubor se sídlem ve švýcarském Bernu, který v roce 2011 založili Sławek Bendrat a Dominik Krawiecki.  Hlavním tématem je lidstvo s jeho emocemi, touhami, sexualitou. Vytváří díla, která jsou kritická vůči společnosti a povzbuzují diváky, aby se připojili k otevřeným diskusím. Základním konceptem je rovné zacházení se všemi uměleckými formami a otevření dialogu mezi nimi.

Idea, koncept, režie, scénografie, kostýmy: Sławek Bendrat and Dominik Krawiecki
Choreografie: Sławek Bendrat
Dramaturgie: Dominik Krawiecki
Hudba: Valentin Markus Oppermann
Účinkují: Charlotte Mclean, Valentin Markus Oppermann, Izabela Orzelowska, Tomek Pomersbach
Host: Marek Wieczorek
Video: Patrycja Płanik
Produkční: Angelika Rohrer
Premiéra: 14. prosince 2017, Tojo Theatre, Reitschule Bern
Finančně podpořili: Kultur Stadt Bern, Swisslos Kultur Kanton Bern, Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern Abteilung Integration, Migros Kulturprozent, Burgergemeinde Bern