Termíny

15.02.2024 /

Informace

Co je Artist to Artist? 

Artist to Artist (AtoA) je platforma, v rámci které probíhá setkávání nezávislých umělců, umělkyň a uměleckých skupin působících na nezávislé scéně performativního umění. AtoA umožňuje sdílení vědomostí a zkušeností z praxe, vzájemnou diskuzi a společnou práci v rámci skupiny, která umožňuje nové pohledy na témata, ale také sdílení nejistot a problémů vyplývajících z fungování systému českého uměleckého prostředí. Hlavním záměrem těchto setkání je učit se od sebe navzájem a nacházet cesty ke kultivaci pracovního prostředí. 

Pro koho je AtoA určené? 

Platforma je otevřena pro nezávislé umělce, umělkyně, umělecké skupiny či podpůrné profese (produkční, technické aj.) působící v oblasti performativního umění. 

Platforma AtoA byla poprvé iniciována v rámci programu Kultivátor v roce 2023. První ročník proběhl se spolky a umělci blízkými Studiu ALTA. 

V roce 2024 je však otevřena všem bez ohledu na délku praxe na profesionální scéně. Naopak – odlišné množství zkušeností, které můžeme mezi sebou sdílet, považujeme za velký přínos. Jde nám o vytvoření různorodé skupiny, která může čerpat z rozdílů ve zkušenostech vycházejících z délky působení, ale také ze způsobu, jakým svou uměleckou cestu členové a členky směřují.

Formát setkávání

Formát nevyžaduje účast na všech setkáních, ale ani nijak neomezuje maximální počet setkání, kterých se můžete zúčastnit. Věříme, že je na každém, kolik času může a chce platformě věnovat. Zároveň ale zdůrazňujeme, že čím aktivnější bude vaše účast, tím větší bude možnost prohlubovat vzájemnou důvěru a hloubku témat, která platforma řeší. 

Setkání se uskuteční během celého roku, vždy v intervalu přibližně dvou měsíců. Přihlášky na konkrétní data budou vždy otevřené měsíc předem. 

Termíny setkání AtoA v roce 2024: 

 • 19. 3. AtoA iniciační setkání 
 • 15. 5. AtoA #1 
 • 15. 8. AtoA #2
 • 24. 9. AtoA #3
 • 21. 11. AtoA #4
 • 10. 12. AtoA závěrečné setkání otevřené celé umělecké komunitě

Sestávají ze dvou částí: dopolední – samotné setkání AtoA a odpolední – s odborníkem v probírané oblasti. 

Dopolední blok: 

Pro dopolední setkání je důležitá velikost skupiny. Omezili jsme maximální počet debatujících na 12 lidí, aby skupina nebyla příliš velká, každý dostal prostor vyjádřit se, a přesto vznikl bezpečný prostor pro sdílení. Pokud již bude počet naplněn, zůstanete v pořadí a budeme v kontaktu, pokud by se místo uvolnilo. Tato část trvá 3 hodiny, od 10.00 do 13.00.

Odpolední blok: 

Odpolední část je otevřená širší skupině (tedy i mimo skupinu dvanácti účastníků dopoledního bloku) a probíhá formou přednášky s odborníkem na danou problematiku. Témata, kterým se budeme věnovat, vzejdou z prvního iniciačního setkání v březnu, a budou postupně připsána ke konkrétním datům. Tato část setkání trvá 2 hodiny (od 14.00 do 16.00) a bude zahrnovat i možnost diskuze a otázek. 

Setkání budou v roce 2024 moderovat a připravovat Ester Trčková (SPOLK) a Lukáš Karásek (tYhle).

Chcete-li být součástí platformy Artist to Artist 2024, přihlašujte se do 15. 2. 2024 prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/3QiN9q1K1u2aAqq7A

Co přesně jsme probírali v roce 2023?

V předešlém roce jsme nastavili celoroční formát událostí a jednotlivých setkání. Platformu AtoA moderovali a připravovali Lukáš Karásek (tYhle) a Jiří Šimek (Ufftenživot). Na prvním setkání, kterého se účastnilo 23 umělců, jsme společně definovali okruhy, které bychom rádi společně řešili. Velikost skupiny umožňovala velkou otevřenost a možnost se do hloubky věnovat jednotlivým tématům a problémům. 

Artist to Artist se v roce 2023 zúčastnili například: tYhle, Ufftenživot, Srdcem zapsaný spolek,  SPOLK, ME-SA, Beautiful Confusion Collective, Zdruhestrany, CreWcollective, Manus Art Collective, Kateřina Szymanski, Mish Raisová a další. 

Konkrétně jsme se v roce 2023 dotkli těchto témat: 

  • lidé a spolek – diskuze na téma definice rolí, kdo a proč má pravidelně placenou pozici
  • granty, finance sdílení a diskuze nad grantovými žádostmi, jak se ohodnotit za svoji práci 
 • partneři, divadla – diskuze na téma komunikace s divadly, festivaly, promotéry a dalšími 

V rámci setkání proběhly odborné přednášky na témata:

 • fungování grantové komise  s Lídou Vackovou 
 • fungování a specifika daní a financí v uměleckém prostředí s Ivou Barešovou
 • sdílení a konzultace grantových žádostí s Jiřím Šimkem 

V srpnu proběhla ukázka otevřená celé umělecké obci a představení formátu veřejnosti, po kterém proběhla diskuze nad nejpalčivějšími tématy i formátem fungování pro příští rok. Moderována  byla Máriem Kubašem. 

V případě, že máte doplňující otázky, nebo vám není cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit.

 

Lukáš Karásek (tYhle): +420 725 685 082, lukas@lukaskarasek.cz  

Jiří Šimek (Ufftenživot) : +420 775 648 713, jirisimek@proton.me 

Ester Trčková (SPOLK):  +420 736 266 218, ester.trckova@gmail.com

 

Artist to Artist je součástí platformy KULTIVÁTOR Studia ALTA pro proměnu fungování a praxí kulturních institucí. Platforma vzniká díky podpoře z Národního plánu obnovy.