Termíny

19.11.2022 / 18:00 - 22:00

Informace

Resilience (z lat. resilire, odrazit se, odskočit) je v psychologii odolnost, schopnost vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Resilience_(psychologie))

~

Vzdor

Strach

Krize

Křehkost

ODOLNOST

 

RESILIENCE  je site specific projekt kolektivu  Subtopia.

Umělci a umělkyně se noří do hlubin prostorů Studia ALTA i do hlubin sami sebe a formou performativně výtvarných instalací zkoumají téma odolnosti.
Odolnosti v prostředí, kterým jsou obklopeni.
Odolnosti v době, ve které žijí.
Odolnosti ve společnosti, které jsou součástí.

~

Participující umělci a umělkyně:

Anežka Medová, Judita Mejstříková, Simona Rybová, Matouš Ondra, Filip Horn, Natálie Vacková, Jolana Šturmová, Natálie Podešvová, Jitka Ribárová, Štěpána Nlasa Mfuta, Magdaléna Vrábová.

~

Subtopia

Subtopia, o místech pro změnu a odolnost, je strategický partnerský projekt realizovaný za podpory programu EU Erasmus+ prostřednictvím belgicko-vlámské agentury National Youth in Action Agency JINT.

Subtopia se zaměřuje na roli kulturních a kreativních míst napříč Evropou jako iniciátorů změn ve společnosti a útočiště odolnosti. Subtopia chce vybavit pracovníky a mladé lidi v kulturních a kreativních místech tak, aby se stali iniciátory změn v jejich místním prostředí a komunitě.
Jolana Šturmová, Štěpána Nlasa Mfuta: ŽENA

Já.

Žena

Křehká hrdinka.

Odolná žena.

Jsem já a malý svět uvnitř. Jsem silná. Nepláču. Uvnitř někdy pláču. Neříkám to. Nevidí to.

Plavu. Často plavu. Nezvládám sebe. Častý chaos.

Odolný ženský klan.

Křehká hrdinka.

Pevná skála, která tvoří schránku těla.

ŽENA

~

Matouš Ondra: Zrcadlo

Audio-video prostředí k prozkokumání, čím vším můžeš do prostředí přispět, zasáhnout ohnout ho a co všechno prostředí snese?

Vidíš se? vidíš sebe? jsi to ty?

Nastav si zrcadlo, jestli ho najdeš.

~

Simona Rybová, Jitka Ribárová: Pokoj

Každý máme svůj vnitřní svět.

Ale co když jsme na něj zapomněli?

Je na čase ho znovu objevit.

Umělecké uskupení SlovaNE (Jitka Ribárová – Simona Rybová) připravilo speciálně pro projekt Subtopia instalaci, která reaguje na dynamiku a nejistotu dnešní doby. Přesycenost informacemi, ruchy a zvuky, názory, nevyžádanými radami nebo chorobně pozitivním tlakem na výkon a osobní rozvoj.

Nachází odpověď v nutnosti pěstování odolnosti proti těmto vnějším tlakům, které nečekaně vstupují do našeho vnitřního prostoru a ovlivňují nás. Vytváří proto prostor – POKOJ, který umožňuje člověku na chvíli se zastavit a udržet si odstup. Nalézt opět vnitřní klid a pěstovat svou vnitřní krajinu.

~

Jolana Šturmová, Natálie Vacková: Vstupte

Vstupte

Uvnitř se nachází ticho a Ty

Možná máš strach, ale i klid

Máš možnost nahlédnout do vnitřní tmy

Máš možnost vidět i světlo na konci tmy

V obalení tmou dýcháš, v obalení tmou konečně vidíš, kdo jsi

Možná zkus zjistit kdo jsi..

Co skrz tmu vidím? Skrz tmu konečně vidím. Příliš světla ti občas vytváří velký stín, který brání ve výhledu do tvých smutných míst. Tma dá světlo, tma dá klid.

~

Filip Horn: Násílí – Realita

Násilí?

Násilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“[1] (definice Světové zdravotnické organizace WHO).

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sil%C3%AD

Realita?

„Skutečnost nebo též realita je vše co (skutečně) existuje na rozdíl od pouhých domněnek, představ, iluzí, plánů, přání, možností atd.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8Dnost


Filip Horn: Krize

Vzpomínám. Tady jsem a stavilm si rituál.
Rituálem z krize.

~

Anežka Medová , Magdaléna Vrábová: PO°PRASK

Bublinková fólie 

Fólie s malými bublinkami – poloprůsvitná, měkká, pružná. Izoluje, obalí, zabalí, ochrání před rozbitím, škrábnutím, odřením, poškozením či zničením. Používáme ji, pokud potřebujeme ochránit balený předmět. Praskání fóliových bublinek údajně uklidňuje.

V roce 1957 ji vytvořili americký inženýr Alfred Fielding a švédský vynálezce Marc Chavannes, původně jako 3D tapetu.

Ochrání? Opravdu zabrání destrukci křehkého předmětu, který se nemůže chránit sám? A nebo je to jen bariéra, dočasná vrstva chránící před poraněním a okolním světem. Kolik stačí? A kolik už je příliš?

Performativní instalace v prostoru paradoxu. Obklopený touto mnohostrannou fólií máš možnost křehké předměty rozbíjet. Jen pozor, ať se nezraníš! Nebo můžeš být svědkem či pozorovatelem, jak bublinky pod váhou tvého těla praskají sami.


~

Judita Mejstříková: Maják

Pluješ tmou
Vlnky jemně šplouchají
Olizují ti nohy

Skály na horizontu
Vítr šlehá do tváře
Vlny se bouří
Rozbiješ se o pobřeží? 

V dálce světlo
Sám uprostřed ničeho
Maják

Světlo
Tma
Světlo
Tma 

TichoFB event


► INFORMACE PRO DIVÁKY

VSTUP JE ZDARMA

Vstoupit můžete kdykoliv mezi 18:00 a 21:30.

Akci můžete podpořit dobrovolným příspěvkem. Děkujeme!