Termíny

01.08.2022 / 19:30
01.08.2022 / 20:30

Informace

Work-in-progress krát dva! Pohyb, síla, napětí a folklor. Martin Talaga a Fredrik Petrov nás nechají nahlédnout do těch nejčerstvějších momentů své současné tvorby. V rámci právě vznikajících představení se oba zabývají tématy folkloru – od staré brazilské legendy po tradiční balkánskou kulturu.

19:30

𝓕𝓻𝓮𝓭𝓻𝓲𝓴 𝓟𝓮𝓽𝓻𝓸𝓿: 𝓕𝓸𝓵𝓴𝓵𝓸𝓻𝓮

Projekt s pracovním názvem Folklor vychází z kultury folkloru a tradic z Balkánu, zvláště pak z bulharského folklorního tance. Zkoumá možnosti pro manévrování za účelem vyjádření různých stránek sexuality ve výrazné, heteronormativní kultuře tradice. Jak se bude pohybovat queer tělo napříč stanovenými tradicemi a kulturními záležitostmi v tomto pokusu o vytvoření nového folklorního tance, který vychází vstříc přirozenosti a jehož se může zúčastnit více lidí a cítit se přitom lépe? Jak mohou folklorní tradice a folklorní tanec opět sjednocovat, v nových a moderních podmínkách?

 

20:30

𝓜𝓪𝓻𝓽𝓲𝓷 𝓣𝓪𝓵𝓪𝓰𝓪:  𝓣𝓱𝓮 𝓗𝓮𝓪𝓭𝓵𝓮𝓼𝓼 𝓜𝓾𝓵𝓮

Sólová performance Martina Talagy v produkci uskupení PLAYboyz zkoumá aktuální tematiku inspirovanou starou brazilskou legendou. The Headless Mule (česky bezhlavá mula; portugalsky mula-sem-cabeça) je mýtická postava v brazilském folklóru, která zobrazuje duch ženy, která byla Bohem prokletá za své hříchy. Legenda praví, že pokud žena svede kněze, promění se každý čtvrtek o půlnoci v muli (kříženec osla a kobyly) s plameny ohně místo hlavy a zahubí vše, co jí přijde do cesty. Na brazilském venkově je víra v tuto legendu tak silná, že někteří lidé nevycházejí ve čtvrteční noci ven. Časem se interpretace tohoto mýtu rozvinula a v současnosti zobrazuje hříchy jako smilstvo, nekrofágie nebo svatokrádež.

Dnes bychom to nazvali slut-shaming. Slut-shaming je označení pro cílené, kritické zostuzování a odsuzování osob, převážně  žen a holek, za jakékoliv projevy jejich sexuality, a to jak v chování, názorů či stylu oblékání. Často se toto označení používá aj v souvislosti s homosexuální menšinou.

Tento work-in-progress rezidenta Martina Talagy bude mít premiéru ve Studiu ALTA 2. a 3. 12. 2022. 


Martin Talaga je tanečník, choreograf a performer v oblasti současného tance a fyzického divadla, zajímá se ale také o experimentální a vizuální díla a lidové tance. Během svých studií a profesionální kariéry měl možnost spolupracovat s různými choreografy, divadelními režiséry a soubory. Jako choreograf je autorem několika úspěšných inscenací – Žízně, SYNovial (ve spolupráci s Markem Zelinkou), BOI (ve spolupráci s Matějem Matějkou), FAUNUS, SOMA –  za niž získal ocenění Objev roku a Taneční inscenace roku na festivalu Česká taneční platforma 2018

Fredrik Petrov je norsko-belgický taneční umělec, herec a hudební producent žijící v Oslu. Absolvoval bakalářské studium současného tance (2016) na Norské národní akademii umění. Poté pracoval v několika unikátních uměleckých sestavách, zahrnující tanec, divadlo i film. V současnosti připravuje své vlastní tvůrčí projekty s cílem vytvořit si osobitý umělecký pohled. Jeho umělecké zkoumání se zaměřuje na vztah mezi autenticitou a podvodem.


► INFORMACE PRO DIVÁKY

VSTUP ZDARMA. Své místo si rezervujte na anezka@altart.cz.