Termíny

02.09.2020 / 11:55

Informace

Hudba k siréně je unikátní projekt, pro který současní čeští skladatelé tvoří nové time-specific skladby. Všechny jsou určené k provádění při zkoušce sirén, často vznikají pro konkrétní prostředí nebo situaci. Každou první středu v měsíci uvádí Orchestr BERG ve světové premiéře další novinku, kterou živě přenáší Český rozhlas Vltava, a to nejen v rozhlasovém vysílání ale také jako live video na Facebooku. V září zazní na zahradě Studia ALTA skladba Seirénes skladatele Tomáše Reindla.

Seirénes

Kouzelné pěvkyně Sirény jsou dle antické mytologie dcerami boha Achelóa a múzy tance Terpsichory. Byly zprvu zobrazovány jako napůl ženy, napůl ptáci, později však i jako ženy s rybím ocasem, tedy mořské panny, česky někdy označované jako ochechule.
Skladba Seirénes postupně vytváří ze zvuku mechanické sirény meditativní harmonie, které vzápětí přebírají smyčcové nástroje. Elektronické zpracování zvuku akustické sirény umožňuje práci s přesně propočítanými intervalovými poměry. Ty zde vycházejí z velmi specifického systému ladění, tzv. 7-limit just intonation, využívajícího přirozených fyzikálních zákonitostí zvuku. Kontrast k přesně vyladěným strukturám vytvářejí ruchové sekvence, vzniklými zpracováním původně nežádoucích zvuků větru zachycených při záznamu sirény.

Účinkují: Helena Velická – violoncello, Anna Kellerová – kontrabas, Tomáš Reindl – autor / elektronika

VSTUP ZDARMA

www.hudbaksirene.cz

www.tabla-tom.com