Termíny

22.07.2023 / 18:00

Informace

Rostlinné potence mají nebinární kvalitu, která nerozeznává jednoduché protiklady dobra a zla, protože všechen život touží po tom bujet. Smyslnost je hravá i zlomyslná, síla farmakonů jako Atropa Belladonna je inherentní, plynoucí z virilní živoucnosti, nederivovaná ze sociálních nebo ekologických herarchií. Good Gardens se zároveň zabývá metaforou zahrady jako místem disciplíny, kultivace, ale i metafory malých násilností zahradničení ve vztahu k antropomorfickému (specificky queer) tělu. Rostlinný čas a jeho úponky nejsou industrializovaným lineárním časem, ale časem růstu,cyklů a časem, který se vynořuje organicky, queer a inter-subjektivní magickou realitou i erozí hornin a (primární) ekologickou sukcesí. Čas je tvořen pohybem, mezi horizontální a vertikální matricí, zavěšením se, echolokací a kroužením okolo.
Good Gardens je sólo performance a výzkum Terezy Silon s jevištní přítomností a živým hudebním skóre sound designérky Marie Čtveráčkové alias Mary C, renesanční kurátorka, DJka a zvuková umělkyně. Dramaturgii a technický support v oblasti shibari je zaručen přední českou riggerkou Ednou známé smyslem pro detail.

*bia umělkyň:
Tereza Silon je interdisciplinární umělkyně, performer, ztělesněná výzkumnice. Její zájmy se rozpínají v oblastech experimentálního, živoucího, erotického, queeringu, herbalismů, rotlsinstva, ekologií, intersekcionálních praktik. tělesnosti, autoetnografie a mytologických a mytologizujících přístupů. Je pro ni důležitá patřičná neuctivost i oddanost a posvátnost bez patosu, vytvářející novou časovost a intimitu v současných extraktivích systémech.

Kurátorka, DJka a zvuková umělkyně Marie Čtveráčková alias Mary C se ráda věnuje prozkoumávání zvuku a hudby i jejich socio-ekonomického kontextu a transformačnímu potenciálu. Fascinuje jí možnost harmonie i tenzí a hledání nového zvukového prostoru. Důležité jsou pro ni dunící rytmické kompozice i neklidné toky zvukových barev, hledá nový vztah k hraní na housle a nové tvary pro nalezené nahrávky. Nepovažuje za nutné uzamykat zvuk do neměnného tvaru a prezentovat ho jako monolog. V poslední době spolupracovala například s umělkyněmi Lucií Rosenfeldovou, Evou Koťátkovou nebo Terezou Silon.

Dramaturgickou podporu v oblasti shibari zajišťuje Edna, přední česká riggerka. Edna je známá pro smysl pro detail, v jejím vázání diváci snadno postřehnou hloubku emocí a intimitu, kterou se svými partnerkami sdílí. Věnuje se také výuce shibari a jako zkušená lektorka je zárukou technické obartnosti a autenticity vázání  v představení.

Další spolupracující v průběhu projektu Good Gardens (video)
– spoluperformance na videu: Txssu
– videografie: Sofia Rubistein

jazykově bezbariérové


DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ