Termíny

04.10.2020 / 15:00

Informace

O džungli jazyků, myšlení, pohybu a vědeckých poznatků. Přednášející bude přítomna online.

V tomto bloku dvou na sebe navazujících přednášek se budeme věnovat vybraným předsudkům a mýtům, s kterými se často bilingvní či multilingvní osoby setkávají. Ať jde o to, že přepínání mezi jazyky je prý znamení popletení jazyků v mozku, nebo o to, že některé jazyky jsou údajně na učení lepší než jiné. Na tuto tematiku se podíváme z hlediska vědeckých poznatků a faktů. Tak se dozvíme, že jen málo z toho, o čem jsme třeba i přesvědčeni, je pravda.

Přednáška je součástí programu Babylonské laboratoře.

Prof. Dr. Barbara Mertins

(*1974) vyrostla v Praze, kde začala studium germanistku a bohemistiky na FFUK. Po prvních dvou semestrech pokračovala ve studiu moderní německé literatury a filozofie ve Freiburgu, Basileji a Štrasburku. Magisterský́ titul získala r. 1998 na Albert-Ludwigs-Universität ve Freiburgu. V letech 2000–2004 byla první českou doktorandkou na Max-Planck Institute (MPI) pro psycholingvistku v Nijmegenu, kde v roce 2004 obhájila titul Ph.D. V letech 2005–2014 působila jako odborná asistentka na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, kde roku 2013 habilitovala na téma jazyk a kognice. Od r. 2014 je profesorkou pro empirickou a experimentální lingvistiku se zaměřením na psycholingvistiku a vedoucí psycholingvistických laboratoří na TU Dortmund. Za svoji výzkumnou práci získala celou řadu ocenění a stipendií. Barbara Mertins vdaná a má dvě bilingvní děti.