Informace

Je to hra pro všechny toužící. Hra s prostorem, časem a naší imaginací v samém středu všeho dění. Akce a reakce. Spolupráce. Fyzická odpověď těla na otázky, které jste si vždy toužili položit. Bude se jednat o vyvíjející se strukturovanou práci, která má své jasně definovatelné zákonitosti a pravidla. V samém jejím jádru leží improvizace a hra. Hledání a následné posouvání hranic pohybových možností vlastního těla v prostoru tak probíhá prostřednictvím imaginace jako fyzická odpověď těla na daný problém formou úkolů a cvičení, jež sledují daný cíl: posilování důvěru k vlastnímu tělu.

Veronika se tancem zabývá od dětství, taneční vzdělání získala v dnešním TCP, ale především účastí na nejrůznějších workshopech a seminářích u nás i v zahraničí. Absolvovala na PedF UK, dva roky studovala na FA ČVUT. Jako interpretka spolupracovala s výraznými choreografy i režiséry české i zahraniční scény. Společně s Terezou Ondrovou v roce 2002 vytvořila choreografický debut s názvem Průzor hrdlem a o dva roky později vznikla skupina VerTeDance, v současnosti jedna z nejúspěšnějších tanečních skupin u nás. VerTeDance pravidelně zvou ke spolupráci na svých projektech výrazné osobnosti napříč uměleckým spektrem z celého světa. Za svou práci získali již řadu ocenění.