Informace

Příběh tanečníka. Znovuzrození.

Za námi je pět nabíjejících setkání, které nezmařila ani pandemie…

A pozor! Toto nadcházející setkání jsme se rozhodli věnovat umělcům (a to doslova věnovat), kterým je 39+. Ano, je to možná diskriminační, ale ne pro vás, kdo jste tanci zasvětili větší část svého života. Pro vás, kdo jste možná mnohokrát museli vstát z popela, abyste se znovu spolu s vámi zrodila určitá podoba tanečního umění. S vámi se chceme setkat, povídat si, bavit se, hrát si…

Toto setkání nebude tentokrát nijak tematicky vyhraněno. Možná bychom mohli mluvit o TRADICI, o taneční generaci na vrcholu, o NÁVAZNOSTECH, o POČÁTCÍCH, o ZKUŠENOSTECH, o SMĚŘOVÁNÍ a o VIZÍCH. Ale to by nemělo ten správný drajv. Takže možná jen jednoduše – příběh tanečníka, příběh tvůrce.

Ve dvou dnech strávených tvorbou, pozorováním a neveřejným neformálním debatováním půjde hlavně o simulaci celého tvůrčího procesu: umělec hledá téma, tvoří představení, divák prožívá a kritik hodnotí (ve smyslu zasazuje do širšího kontextu). Pojďme vzletět.

„Vytváříme prostor pro společný čas těch, kdo tvoří profesionální taneční scénu. Máme za to, že je přínosný umělecký i odborný brainstorming, stejně jako vzájemná neplánovaná a spontánní spolupráce, dialog, diskuse i potřeba verbalizovat své vnímání, hodnocení, vlastní hledání. Pokračujeme na této cestě s vírou posilování taneční scény.”

Součástí setkání je uvedení do tématu, debata, tvůrčí práce i trocha teorie. Dílna bude vedena opět Terezou Krčálovou, ale stálýmzáměrem je především to, aby setkání tvořili přímo účastníci. Pulsar jen přichází s návrhem, podněty a základní strukturou.

„Jak vždy zdůrazňujeme, setkání není seminář a my vás nic neučíme. Jen vytváříme prostor, ve kterém můžete zkoumat téma, sebe i ostatní. Je to zdroj cenného materiálu, který pomůže rozvíjet váš další tvůrčí potenciál. Je to společně prožitý čas a výměna zkušeností a názorů.”

Pro rekapitulaci: po tématu SVOBODY spojeném se společnou tvůrčí prací tanečních umělců a kritiků, jsme navázali tématem ZODPOVĚDNOSTI a zároveň jsem se zaměřili na vytváření svobodného tvůrčího prostředí, z kterého je následně umělec vytržen, aby jeho dílo získalo existenciální dimenzi. Následovalo téma BLÁZNOVSTVÍ, tematizoval se prožitý lockdown a tušení, náznak změny (blázen je symbolem změny), do hry vstoupil divák. Zatím posledním tématem byla DRZOST – ta je často reakcí na zklamání, na nesplněná očekávání. Je to moment, kdy například danému dítěti nebyla věnována dostatečná pozornost při řešení „jeho“ života, kdy se něco slibovalo, ale pod vlivem okolností pak ke splnění slibu nedošlo. Zatím posledním tématem byla SMRT, smrt jako něco nevyhnutelného, v dnešní době i krutého a nespravedlivého. A zároveň jako něco, co nás smiřuje se životem. K tématu se přistupovalo ne přes osobní zkušenost, ale zprostředkovaně skrze obraznost.

Pořadatel: Pulsar z. s.

www.praguepulsar.cz

Spolupořadatel: Studio ALTA

www.altart.cz

 INFORMACE PRO DIVÁKY

Prosíme o dodržování aktuálních hygienických opatření.

Kapacita je 15 osob a závazné potvrzení účasti do 13. září na email: honza@praguepulsar.cz

FB: https://www.facebook.com/events/1174135309729756?ref=newsfeed

V roce 2021 jsou všechny akce v ALTĚ zdarma!

V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít ALTU široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!