Informace

10.- 11. 10. 2020, vždy 9:30 – 18:00

Studio ALTA v Invalidovně, pořádá PULSAR z.s.

Pulsar vytváří prostor pro společný čas těch, kdo tvoří profesionální taneční scénu (scénu nerozděluje na tanečníky, tvůrce a kritiky). Má za to, že je přínosný umělecký i odborný brainstorming, stejně jako vzájemná neplánovaná a spontánní spolupráce, dialog, diskuse i potřeba verbalizovat své vnímání, hodnocení, vlastní hledání. Pokračuje na této cestě s vírou posilování taneční scény.

Součástí setkání bude jak tvůrčí práce, tak debata, trocha teorie.
Jak je vždy zdůrazňováno, setkání není seminář, organizátoři vás nic neučí. Jen vytváří prostor, ve kterém můžete zkoumat téma, sebe i ostatní. Je to zdroj cenného materiálu, který pomůže rozvíjet váš další tvůrčí potenciál. Je to společně prožitý čas a výměna zkušeností a názorů.

Pro rekapitulaci: po tématu SVOBODY spojeném se společnou tvůrčí prací tanečních umělců a kritiků, bylo navázáno tématem ZODPOVĚDNOST a zároveň zaměření se na vytváření svobodného tvůrčího prostředí, z kterého je následně umělec vytržen, aby jeho dílo získalo existenciální dimenzi. Následovalo téma BLÁZNOVSTVÍ, tematizoval se prožitý lockdown a tušení, náznak změny (blázen je symbolem změny), do hry vstoupil divák.

Nyní to bude téma DRZOST.

Když dítě nechce přijímat pravidla a respektovat uznávanou hierarchii rolí, začne být drzé. Pokud se pominou vývojové fáze dítěte, pro které je drzost charakteristická (období vzdoru, puberta), je drzost často reakcí na zklamání, na nesplněná očekávání. Je to moment, kdy například danému dítěti nebyla věnována dostatečná pozornost při řešení „jeho“ života, kdy se něco slibovalo, ale pod vlivem okolností pak ke splnění slibu nedošlo. A dítěti došla trpělivost. Došla trpělivost v tom smyslu, že přestalo věřit, že svou slušností, trpělivostí, chápavostí napomůže k nejlepšímu řešení situace. A došlo k závěru, že své místo na světě si bude vymiňovat vzdorem, neposlušným chováním.
Umění je prostor hry. Bude to hra na nespokojené děti. Zjišťování, co vše je důvodem naší nespokojenosti. A zkoumání, jaké kvality a jakou výpovědní hodnotu vnáší do umělecké optiky drzost, vzdor, provokace, jak mění tyto emoce nastavené vidění světa. Bude to zájem o vztah mezi těmito pojmy. Zásadní otázkou pak bude, kam až je možné zajít, bude to zájem o extrémní projev těchto pocitů a v souvislosti s tím se prostor nad otázkou únosnosti, akceptovatelnosti ze strany diváka.

Účast na setkání je ZDARMA.
Přihlašování do 5. 10. 2020 na mail: honza@praguepulsar.cz
Kapacita: 15 osob

Dílnu povede Tereza Krčálová, ale jde především o to, aby ji tvořili účastníci. Pulsar z.s. jako iniciátor přichází jen s návrhem, podněty a základní strukturou.