Informace

6.-7.6. 2020, vždy 9:30 – 18:00

Studio ALTA v Invalidovně, pořádá PULSAR z.s.

Účast na setkání je ZDARMA.
Přihlašování od 2. 3. do 1. 6. 2020 na mail: honza@praguepulsar.cz
Kapacita: 15 osob

Dílnu povede Tereza Krčálová, ale jde především o to, aby ji tvořili účastníci. Pulsar z.s. jako organizátor přichází jen s návrhem, podněty a základní strukturou.

Ulov realitu 3 volně navazuje na předchozí setkání, kde byly zpracovávány témata SVOBODA a ZODPOVĚDNOST. První setkání se zaměřovalo na vztah tanečníka a kritika, druhé na jednotlivé etapy realizace uměleckého díla.
Opět bude vytvořen prostor pro společný čas těch, kdo tvoří profesionální taneční scénu (jak tvůrci tak teoretici). Umělecký i odborný brainstorming je přínosný, stejně jako vzájemná neplánovaná a spontánní spolupráce, dialog, diskuse i potřeba verbalizovat své vnímání, hodnocení, vlastní hledání.

Novým tématem, bude téma DIVÁK a filozofickým východiskem se stane obraz BLÁZNA – blázen, kejklíř, šašek, jurodivý. Proč si kultura vytvořila tyto obrazy? Co ukazují našemu světu, který funguje především na racionálním uchopení skutečnosti. Vytržení z reality, extáze, opilost, ztráta sebekontroly. Zvnějšku to vypadá nepřijatelně. Ale do pohybu se začínají spouštět zcela nové mechanismy…

Každý den jsme nuceni kontrolovat svůj život. Předvídat, kalkulovat, někdy i spekulovat. Náš mozek pracuje na plné obrátky. Je dobré, co dělám? Budou mě chtít? Nejsem mimo trend? Dostanu na to ty peníze? Pochopí mě? Je opravdu dobré, co dělám?
Jak jinak ještě můžeme získat přesvědčení o tom, že je dobré, co děláme, kdy nevěříme své intuici? Jak se vyhnout nekonečnému soudu těch ostatních?

Vydejme se opět touto cestou a pracujme na posílení taneční scény. Žene nás představa potenciálu, který se skrývá v tom, že jsou jednotlivé individuality – choreografové, tanečníci, kritici – schopny potkat se, a i když se může zdát, že namísto těch příjemných zážitků převládnou někdy ty skličující, kdy se znovu a znovu naráží na nedořešená témata, má smysl se toho účastnit, má smysl se pokoušet vytvořit si nové, lépe fungující schéma. Zúčastněním se, podílením se na věcech. Protože nikdo jiný to za nás neudělá. A ve výsledku – jde nám všem o to samé. Chceme zkvalitnění oboru, obnovení potenciálu a upřímnost, která nebolí.
Součástí setkání bude tvůrčí práce, debata i teorie.