Informace

12.-13. 10. 2019, 9:30-18:00

Seminář poskytne účastníkům příležitost prožít „ve zkratce“ cestu ke vzniku představení – ukáže, jak je možné generovat téma z autentického materiálu a následně ho převádět do tanečního výrazu.

Tvůrčí setkání je zdarma a je určeno profesionálním tanečním tvůrcům a tanečním kritikům. Kapacita prozatím není omezena.

Pořadatel ve spolupráci se Studiem ALTA navazuje na nedávný kulatý stůl Tanečních aktualit “Zaostřeno na tanec“ trochu jiným způsobem setkání, jehož prostřednictvím by rádi otevřeli otázku, co vlastně potřebuje celá naše taneční scéna, aby se mohla dále vyvíjet. Opětovné setkání umělců a kritiků nebude konfrontační, ale tvůrčí!

Ve dvou dnech strávených tvorbou, pozorováním a neveřejným neformálním debatováním půjde hlavně o simulaci celého tvůrčího procesu: umělec hledá téma, tvoří představení, divák prožívá a kritik hodnotí (ve smyslu zasazuje do širšího kontextu).

Jak se odráží ve výsledném tvaru umělcovo hledání? Je v tanci důležitá čitelnost?

Svébytnost a sebevědomí, které taneční scéna potřebuje, spočívá ve schopnosti pojmenovat si navzájem konkrétní tendence, touhy, ambice. Úspěch se odvíjí od umělce, který si je vědom svého postavení a který dokáže porozumět nejen sobě, ale i svému divákovi.

Hlavní lektorkou bude Tereza Krčálová.

Umělecké setkání pořádá Pulsar z.s., v rámci projektu 30 let tancem ke svobodě

Informace a zájem o účast: Honza Malík, honza@praguepulsar.cz

Mgr. Tereza Krčálová (1979) vystudovala bohemistiku a rusistiku na FF Univerzity Karlovy. Překládá současné ruské hry (např. pro DAMU, Činoherní studio, Zlínské divadlo, Švandovo divadlo, divadlo Komedie). Publikuje odborné studie o současném divadle (např. v SaDu, Kódu). Pořádá semináře a besedy, organizuje reciproční projekty.

Od roku 2002 intenzivně sleduje především činnost divadla Teatr.doc, jež se zaměřuje na zpracování aktuálních společenských témat prostřednictvím nejnovějších divadelních metod. Teoreticky i prakticky se zabývá především metodou verbatim, která spočívá v uměleckém zpracování dokumentárního materiálu, nově pojímá vztah umělce a diváka. Spoluorganizovala několik workshopů o verbatimu, prakticky metodu využila při spolupráci s amatérskými uměleckými skupinami (např. Barevné děti, 2009), s M. Záhorou na představení Devoid (2015), se studenty DAMU (2018). Zrealizovala divadelní projekt o roce 1968, do něhož byli zapojeni jak ruští, tak čeští dramatici (premiéra 2014, divadlo Komedie). V roce 2016 vytvořila a zrežírovala dětský muzikál Alenka v říši divů (premiéra 2016, divadlo Minor).