Informace

Můžeme nechat formu, aby se zjevila jako výsledek záměru, v opozici k její čisté demonstraci skrze technicky dokonalé tělo? Jak můžeme být přítomni tady a teď a zažít tak okamžik “bezčasí” skrze plnou přítomnost?

„Rád vidím tělo jako komunikační kanál, shromaždiště vzpomínek, emocí a energie. Takové tělo má různorodá gravitační centra, která mohou fungovat nezávisle na sobě z hlediska rytmu a kvality pohybu, vytvářejíce tak novou logiku pohybu. Mým cílem je posunout dále osobitý pohybový slovník každého z tanečníků pomocí různorodých fyzických impulzů, které budou přicházet buď skrze práci s partnerem, nebo vlastní fantazií.“