Informace

Zaměříme se na fázi předcházející praktickou tvorbu: hledání odpovědí na otázky proč a o čem chci tvořit a na volbu tématu. Vyzkoušíme si jednu z metod, jak zvolené téma uchopit.

Co získáte? Podněty, inspiraci… Doufám, že vám seminář pomůže vyvarovat se chyb a omylů, které je nesnadné odhalit, což by vám mohlo pomoci tvořit lepší díla.

Obsah ve zkratce: Proč chci tvořit? Znáš odpověď, nebo spíš odpovědi? Jsi si jistá/ý, že je upřímná?

O čem chci tvořit? Chceš se zabývat sama/sám sebou, svým vnitřním světem, svými zkušenostmi, zážitky, traumaty? Chceš se vyjádřit k něčemu vnějšímu, ke vztahům, společnosti…? Nebo bude tvoje téma samotná forma? Až najdeme odpovědi, budeme se ptát proč, a jaké důsledky ta která volba sebou nese.

Zajímá mě divák? Jestli ano, co má divákovi moje dílo přinést?

Co je umění? Nejde o definice. Je dobré hledat vlastní odpověď. Kdy jsi naposledy viděl/a choreografii, kterou bys nazval/a uměleckým dílem? Je tvůj cíl takové dílo vytvořit?

V rámci dílny si zvolíte každý několik témat, o kterých budeme diskutovat, a zpracujete esenci jednoho z nich – pokusíte se „zhustit svůj román na vizitku“.

Petr Tyc bude vaším průvodcem. Má mnohaleté zkušenosti a analytické myšlení, vždy si kladl otázky po smyslu tvorby své i druhých. Získal zkušenosti v renomovaných souborech jako tanečník, vystudoval choreografii. Má za sebou patnáct let kriticky ceněné práce choreografa a režiséra na předních scénách. Dál se vzdělával v humanitních vědách a psychologii, absolvoval roční studium tvůrčího psaní. Vytvořil vlastní rámcovou koncepci studia choreografie.

V pátek 8.9. od 17:00 proběhne v ALTĚ úvodní setkání.