Informace

Skrz tělo jako primární fokus se podíváme na způsoby sebepoznání, tendence v chování a přístupu k řešení problémů a tendence v kreativních procesech. Hravě a v bezpečném prostředí se začneme stavět strachu, obavám ze selhání a předsudkům, které stojí v cestě naší plné kapacitě, tvořivé energii a kreativní svobodě. I když se primárně zaměříme na sebe, budeme zkoumat svůj potenciál spolu, v bezpečí a opore skupiny, připomínajíc si, že nejsme izolovaní, ale propojení v kreativitě a lidské lásce.