Informace

Cílem workshopu není pouze seznámit účastníky se základními technologickými aspekty scénického svícení, ale přiblížit možnosti koncepční práce se světlem a světelným designérem.

První část bude věnována vlastnostem světla a zrakovému vnímání. Teoreticky popíšeme a na praktických příkladech názorně ukážeme, jak lze fyzikální fenomény využít v umělecké tvorbě. Mezi jinými se budeme věnovat teplotě, intenzitě a barvě světla, v oblasti zrakového vnímání pak například práci s kontrasty jasů ši s časem světelné změny. V této části seznámíme účastníky i se základní divadelní technikou, se kterou se setkávají, ale jejíž možnosti pravděpodobně zcela nevyužívají.

V druhé části se budeme věnovat možnostem komunikace v tvůrčím týmu. 1) Jak mluvit o světle tak, aby naši představu pochopili i ostatní a jaké k tomu lze používat pomůcky. 2) Jak efektivně spolupracovat s techniky a formulovat světelné požadavky a nápady. Na toto téma uděláme několik praktických cvičení.

Technické i komunikační dovednosti budou moci účastníci využít v tvůrčí části workshopu, kdy budou v malých skupinách pracovat na jednoduchém světelném projektu.

V případě platby na místě je nutná registrace předem na kasiarova@altart.cz.

Vladimír Burian

Vystudoval VŠUP Praha atelier konceptuální tvorby. Jevištní technik, osvětlovač a později světelný designér specializující se na moderní tanec a pohybové divadlo. Spolupráce na velkém množství divadelních a tanečních projektů. Semináře a workshopy o světelné divadelní technologii a light designu (např. pro pedagožky tanečních souborů ZUŠ pod NIPOS Artama, pro studenty taneční fakulty HAMU Praha). V současné době vedoucí ateliéru světelného designu DIFA JAMU. Zabývá se využitím digitálních interaktivních systémů v tanci.

Pavla Beranová

První zkušenosti se světlem získala v divadle v Nîmes  a dále je rozvíjela v divadle Archa, kde pracovala při studiu jako technik a světelný designér.  Postupně absolvovala dvě pracovní stáže v Paříži: osvětlení muzeí a galerií pod vedením Jeana Jacquese Ezratiho z C2RMF a osvětlení v architektuře v Lumières studio Odile Soudant. V letech 2011 až 2015 pak působila jako světelný designér ve studiu ACT lighting design v Bruselu. Momentálně žije v Praze, pravidelně ale pracuje v Holandsku, Lucembursku a Maďarsku. Věnuje se především scénickému svícení, příležitostně spolupracuje s architekty a designéry. Od září 2016 vede spolu s Vladimírem Burianem magisterský obor Světelný design na DIFA JAMU.