Informace

Cena do 22.12. 2017: 2,500 Kč / studenti 2,000 Kč

Cena po 22.12. 2017: 3,000 Kč / studenti 2,500 Kč

Již 25 let buduji jedinečný a osobní výraz. Stejně dlouhou dobu učím, hraju a tančím. V současnosti se věnuji stylu, který zahrnuje a propojuje různé prvky. Jednoduché názvy, které pojmenovávají co, jak a proč jsou: Dovednost, Osobní naplnění a Zacházení. Moment propojení je důležitý, protože integrace a hledání spojení jsou základním prvkem mého výzkumu, nikoli pouze nevědomým vedlejším produktem praxe.

Obsahem výzkumu bude:

  1. Forma – tvar – postoj jako extrémně užitečná nádoba, ve které můžeme zkoumat obsah
  2. Škála svalového napětí a uvolnění jako praktický nástroj na tvoření fyzických pocitů
  3. Dynamika anebo pohybová rychlost jako nástroj na změnu hry v lidské organizaci
  4. Partnerství jako element přinášející sociální rozměr a komplexnost, které jsou nedosažitelné v samotě

Tento workshop je dobrou příležitostí poznat mé umění – zážitek z něho nezávisí na vašich zkušenostech, ale vyžaduje zájem a hlad po vědomostech. Budu tančit a vy můžete také, jestli je význam tance pro vás jasný. Všem to přeju.

Martin Kilvády se narodil v roce 1974 v Banské Bystrici, kde ukončil střední školu. Ve studiích pokračoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě (obor učitelství tance) a na Vysoké škole múzických umění. Choreografové a tanečníci, kteří nejvíce ovlivnili jeho další rozvoj, jsou Ján Ďurovčík, Miroslava Kovárová a Libor Vaculík. Působil v Torzo Ballet Company a Slovenském národním divadle, v Magyar Fesztival Ballet v Budapešti, v bruselské Rosas Dance Company u Anny Teresy de Keersmaeker. Spolupracoval také s choreografem Robertem Olivanem a Thomasem Hauertem v jeho skupině ZOO. Je spoluzakladatelem Les SlovaKs Dance Collective.

Workshop z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.