Informace

Ve svém pedagogickém působení zkoumá Julyen Hamilton kreativní jednání a techniky potřebné na jeho realizaci. Jeho práce sleduje jak věci vznikají, jak fungují a jak nám vzdělání, zkušenosti a intuice můžou pomoct vytvořit taková díla, jaká si přejeme. Tato metoda se přirozeně dotýká fyziologie, filozofie, kultury, představivosti a budoucnosti. V poslední době jsou největším zájmem Julyena Hamiltona kompoziční prvky jako čas, prostor, dramaturgie, hudba či hlas. Základem jeho práce je schopnost ovládat tělo a mluvit skrz něj v prostoru, dále pak pohyb a čas, koordinace těla a vztah k materiálům, které vytváří – a následně schopnost vše sdílet v představení.

Julyen Hamilton

Britský tanečník a pedagog Julyen Hamilton se tanci věnuje více než čtyřicet let. Ve skupinové i sólové tvorbě se převážně věnuje improvizovanému tanečnímu divadlu v duchu postmoderních pravidel. Divadlo vnímá jako přítomné místo transformace, vhledu a porozumění, v kterém jsou tanečníci, herci, hudebníci či světelní designéři vedeni ke komponování v bezprostředním okamžiku.

Improvizace je propracovaná a vytříbená dovednost, která umělci nabízí možnost nalezení a hlubšího zúročení vlastního tvůrčího materiálu.

www.julyenhamilton.com

www.allensline.com

www.soundcloud.com/julyenh

www.vimeo.com/julyenhamilton

Photo: © Patrick Beelaert