Informace

Workshop je rozdělen do dvou částí, první část se bude věnovat základem Fyzikologie, která nahlíží taneční techniky skrz fundamentální principy pohybu těla v prostoru a jeho proměnu na komplexní taneční materiál. Fyzikologie se snaží o lepší pochopení fyzikálních principů propojení těla a podlahy, sjednocení a izolování těla pomocí představivosti. Tyto zásady se pak využívají v detailních a fyzických tanečních frázích.

Ve druhé části se bude lektor věnovat Trajektoriím. Jde o systém analýzy improvizace a pohybu, který je odvozený z techniky Passing Through Davida Zambrana a z improvizačních technik Williama Forsytha. V průběhu týdne budou tanečníci vedeni k novému chápaní pohybu z pohledu geometrie. Na začátku se bude pracovat s komplexním systémem pohybu jednoho těla, následně skupiny a postupně se tyto dva principy propojí.