Informace

24.-26.9. 2019 / 10:00 – 14:00

»»» VSTUPENKY «««

Na workshopu budeme pracovat s rytmem jako s nástrojem pro manipulaci s časem a prostorem a z tohoto úhlu pohledu budeme zkoumat tíhu gest. Budeme rozvíjet svůj smysl pro rytmus a komunikaci s rytmem druhých, a také zkoumat tanec jako hudební manévr. Naše těla se stanou hudebními nástroji a v kolektivních cvičeních budeme vytvářet hudební kompozice a struktury a zkoumat jejich možné dialogy. Naučíme se zavřít oči a zesílit zvukové vnímání. Budeme slyšet zvuk dříve než slovo. A hodně se zpotíme.

Workshop je v angličtině.